error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


DEXCOMS FORTROLIGHEDSPOLITIK


DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR DEXCOM TRÆDER I KRAFT DEN 14. SEPTEMBER 2015 OG ERSTATTER DEXCOMS TIDLIGERE FORTROLIGHEDSPOLITIK.

Denne fortrolighedspolitik for DexCom, Inc. (“Dexcom”) gælder for Dexcoms websted, som findes på adressen https://www.dexcom.com/, og for de websider og andre webadresser, der er tilgængelige fra dette websted, herunder uden begrænsning, DexCom Store (samlet betegnet som “webstedet”), de softwareprogrammer, der kan downloades via webstedet, Apple® App Store, andre websteder tilhørende mobiltelefoners serviceudbydere eller andre steder, vi angiver, eller som er tilgængelige via computere eller mobile enheder (“softwareapper”), Dexcoms produkter (“produkter”) og vores datatjenester, som via internettet er tilgængelige for brugere af Dexcoms produkter eller softwareapper, der giver eller tillader adgang, indsamling, lagring, behandling, analyse og/eller datatransmission, der er genereret af et produkt eller en softwareapp fra DexCom (“datatjenester”), samt alle HTML-formaterede e-mailmeddelelser, som vi sender dig, der indeholder link til denne fortrolighedspolitik (inkl. webstedet, softwareapperne, produkterne, datatjenesterne og e-mailen, samlet betegnet som “produkterne og tjenesterne”).

Vi omtaler brugeren af vores produkter og tjenester, som “du” eller som en “bruger.”  Bestemte produkter fra Dexcom fås kun på recept, og disse produkter fra Dexcom må kun anvendes af den person, som recepten blev udstedt til (denne person kalder vi “receptordineret enhedsbruger”). Denne fortrolighedspolitik er underlagt Dexcoms brugsvilkår.  Termer med stort, som ikke er defineret her i fortrolighedspolitikken, har den betydning, som sådanne termer har fået i Dexcoms brugsvilkår.  Ved at anvende noget produkt eller tjeneste fra Dexcom accepterer du vilkårene i denne fortrolighedspolitik.

Informationer vi modtager

De informationer, vi modtager om dig (som vi samlet kalder dine “personlige informationer”), herunder registreringsinformationer, feedbackinformationer, informationer fra datatjenester og afledte informationer:

 • “Registreringsinformationer” er oplysninger, du skal give os for at blive registreret hos os, når du registrerer dig selv hos Dexcom i forbindelse med, at du bruger et produkt eller en tjeneste fra Dexcom. Disse informationer kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-mail og andre kontaktoplysninger samt informationer om din brug af Dexcoms produkter og tjenester, herunder serienummeret på din brugerenhed.
 • “Feedbackinformationer” er informationer, du sender til os i forbindelse med, at du bruger Dexcoms produkter og tjenester, hvad enten det sker via vores websted, vores datatjenester eller på anden måde, vedrørende Dexcoms produkter og tjenester, eller på anden måde vedrørende os og vores virksomhed, herunder de metadata, der er forbundet med netop de informationer.
 • “Datatjenesteinformationer” er informationer, vi modtager og formidler via vores produkter og tjenester, herunder: 
  • Glukoseaflæsninger.
  • Informationer, der er knyttet til hver glukoseaflæsning, herunder dato, klokkeslæt og enheds identifikator.
  • Indgående data om tærskler i datatjenester og softwareapper og meddelelser, der udløses af disse tærskler.
  • Alle de data, der genereres af eller bruges af dine produkter fra Dexcom til at producere andre datatjenesteinformationer, eller som på anden måde er tilgængelige for os via dine produkter fra Dexcom, såsom data anvendt til teknisk support.
  • Informationer, der gives af dig selv eller om dig af en anden person, som du har udpeget til at modtage nogen af dine personlige informationer via funktioner i et produkt eller en tjeneste fra Dexcom (vi kalder enhver sådan person for en “udpeget modtager”).
 • “Brugsinformationer” omfatter:
  • Informationer, vi modtager fra den computer, mobiltelefon eller anden enhed, du anvender i forbindelse med Dexcoms produkter og tjenester, samt informationer, vi modtager fra disse produkter og tjenester om din brug af dem, som kan omfatte din IP-adresse og andre informationer om din computer, internettjeneste, den anvendte browser og dine aktiviteter, imens du benytter Dexcoms produkter og tjenester, f.eks. hvor ofte du åbner softwareapper, dine indstillinger og andre aktiviteter vedrørende den brug af komponenterne i Dexcoms produkter og tjenester. 
  • Informationer, vi får fra dig i forbindelse med vores anmodning om kommentarer eller feedback vedrørende tredjeparter.
  • Informationer, vi eventuelt modtager fra annoncører og andre tredjeparter, når du klikker på reklamer eller link til tredjeparters websteder, mens du anvender Dexcoms produkter og tjenester, herunder de besøgte sider, din aktivitet på siderne og dine køb eller andre transaktioner hos disse tredjeparter.
 • “Afledte informationer” er informationer, som vi skaber ved at kombinere og/eller analysere nogle eller alle dine personlige informationer.

Såfremt nogen af de herover beskrevne personlige informationer ikke afslører dine specifikke identitet eller vedrører dig direkte som person, kan vi anvende denne type af “andre informationer” til ethvert formål, undtagen hvor den gældende lovgivning stiller andre krav.  Kræves det, at vi behandler andre informationer som personlige informationer i henhold til den gældende lovgivning, kan vi bruge dem til alle de formål, hvortil vi anvender og afslører personlige informationer.

Dine rettigheder og dit ansvar

 • Du kan altid opdatere dine registreringsoplysninger ved at logge ind på din konto via vores websted, og du accepterer altid at holde dine registreringsinformationer ajourførte, så længe din konto er aktiv.
 • Ønsker du at gennemlæse, rette, opdatere, undertrykke eller slette personlige informationer, som du har givet os, kan du opdatere sådanne informationer, som er anført på din brugerkonto via vores websted, eller du kan kontakte os på privacy@dexcom.com.  Gør det klart i din anmodning, hvilke personlige informationer, du gerne vil have ændret, om du ønsker, at dine personlige informationer undertrykkes fra vores database eller på anden måde, så vi ved hvilke begrænsninger, du gerne vil pålægge vores brug af dine personlige informationer.  For at beskytte dig kan vi kun implementerer anmodninger vedrørende de personlige informationer, der er knyttet til netop den e-mailadresse, som du bruger til at sende os din anmodning, og det kan være nødvendigt for os at bekræfte din identitet, før din anmodning implementeres.  Vi vil snarest muligt søge at imødekomme din anmodning. Bemærk, at det kan være nødvendigt, at vi bibeholder bestemte informationer som dokumentation og/eller til at gennemføre transaktioner, du påbegyndte, før du anmodede om den omtalte ændring eller sletning. Der kan også være resterende informationer, der forbliver i vores databaser og anden dokumentation, som ikke fjernes.
  • Du skal overholde aftalens vilkår
  • Du må kun anvende din brugerenhed, som det er tilladt ifølge Dexcoms produktmærkat.
  • Indsender du nogen form for personlige informationer vedrørende andre personer til os eller til vores tjenesteudbydere, erklærer du dermed, at du har bemyndigelse til at gøre det og til at tillade os at anvende informationerne i henhold til denne fortrolighedspolitik.

Hvad vi gør med de informationer, vi modtager

 • Registreringsinformationer: Vi bruger registreringsinformationerne til at håndtere din konto og de af Dexcoms produkter og tjenester, som er relevante for dig, og som beskrevet herunder. Vi bruger din e-mailadresse til at kontakte dig vedrørende din konto. Vi offentliggør ingen registreringsinformationer. Vi bruger din brugerkonto og registreringsinformationer til at knytte din brug af Dexcoms tjenester of softwareapper sammen med din brug af Dexcoms produkter, og de kan være tilgængelige for vores personale, som sørger for Dexcoms tjenester.
 • Feedbackinformationer: Feedbackinformationer kan vi anvende og levere til vores kunder og tredjeparter i den form, som du giver dem, samt i uddrag i samlede og anonymiserede former - med eller uden oplysning om, at du er kilden. Vi kan også anvende feedbackinformationer i vores reklamer, markedsføring og anden kommunikation med offentligheden og i vores forretningsforhold samt i vores interne kommunikation, i hvert tilfælde med eller uden oplysning om, at du er kilden.
 • Datatjenesteinformationer: Vi indsamler datatjenesteinformationer og gemmer dem i vores servere, behandler dem ved hjælp af datatjenester og sender dem til brugeren eller hver udpeget modtager, hvor det er relevant. Vi kan bruge datatjenesteinformationer i forbindelse med, at vi leverer datatjenester og til vores drift, administration, produktudvikling, vedligeholdelse og support. Vi kan fjerne informationer, der identificerer dig, fra datatjenesteinformationer, og vi kan bruge denne type af-identificerede data til vores selvvalgte forretningsformål, såsom forskning og udvikling, produktforbedringer, forretningsdrift og procesforbedringer, markedsføring, herunder at sådanne af-identificerede data afsløres over for tredjeparter, der kan bruge dem, som vi bestemmer.
 • Brugsinformationer: Vi indsamler brugsinformationer og lagrer dem på vores servere, hvor de behandles via vores systemer og analyseres til vores forretningsformål. Over for tredjepart afslører vi ingen brugsinformationer, der kan identificere dig (undtagen som tilladt i denne fortrolighedspolitik), men vi kan fjerne informationer, der identificerer dig fra brugsinformationerne, og vi kan vælge at give sådanne af-identificerede brugsinformationer til tredjeparter til deres brug. 
 • Afledte informationer: Vi kan bruge afledte informationer til at bestemme hvilke informationer, herunder anmodninger (defineret i næste afsnit), der skal sendes til dig, offentligheden eller bestemte målgrupper, og til vores forretningsformål i henhold til de relevante bestemmelser i denne fortrolighedspolitik.
 • Personlige informationer og anmodninger Som den gældende lovgivning tillader det, kan vi anvende dine eller dine eventuelle udpegede modtageres personlige informationer til at bestemme, hvilke e-mail og meddelelser, vi sender til dig og dine eventuelle udpegede modtagere, herunder e-mail og meddelelser om muligheder, der er forbundet med vores produkter og tjenester (vi omtaler disse e-mail som “anmodninger”). Du kan fravælge anmodninger ved at kontakte os via e-mail på CustomerVoice@dexcom.com eller med post via den herunder anførte adresse i afsnittet “Kontakt os”, og du kan acceptere dem igen via én af disse kontaktmuligheder.  Vi vil snarest muligt søge at imødekomme din anmodning.  Husk på, at selv om du fravælger at modtage e-mail om markedsføring fra os, sender vi dig muligvis stadig vigtige administrative meddelelser, som ikke kan fravælges. Som den gældende lovgivning tillader det, kan vi dele din e-mailadresse og andre registreringsinformationer med tredjeparter, som vi har indgået kontrakt med, for at skaffe dig anmodninger, vi mener kan interessere dig.  Du kan fravælge, at vi deler dine informationer med tredjeparter til disse formål ved at kontakte os via e-mail på CustomerVoice@dexcom.com eller med post via den herunder anførte adressen i afsnittet “Kontakt os”.
 • Personlige informationer og hvordan du oplever Dexcom: Vi kan bruge dine og dine eventuelle udpegede modtageres personlige informationer til at skræddersy, hvordan du og dine eventuelle udpegede modtagere oplever brugen af Dexcoms produkter og tjenester samt det indhold, der ses, når Dexcoms produkter eller tjenester benyttes. Vi kan bruge personlige informationer til at håndtere dine produkter og tjenester, inkl. webstedet, til at forbedre vores virksomhed og levere nye websteds-, produkt- og tjenestefunktioner, og til i øvrigt at drive vores virksomhed, men uden at afsløre dine registreringsinformationer, undtagen hvor det er påkrævet.
 • Andre tredjeparter: I løbet af virksomhedens dagligdag deler vi personlige informationer med selskaber, som udfører tjenester og funktioner på vores vegne. Disse tredjeparter bemyndiges ikke til at opbevare, bruge eller afsløre dine personlige informationer, undtagen for at kunne levere de tjenester, vi har bedt dem om at levere. Vi kan oplyse dine personlige informationer til et andet selskab i forbindelse med virksomhedssalg, fusion, overtagelse eller opløsning, som involverer Dexcom.
 • Retshåndhævelse og sagsanlæg: Vi bruger og afslører personlige informationer, som den gældende lovgivning foreskriver det, herunder lovgivning uden for det land, hvor du bor, og vi kan afsløre personlige informationer, når de retshåndhævende myndigheder eller kontrolorganer kræver det, herunder også offentlige og regeringsmyndigheder uden for det land, hvor du bor, eller når vi finder, at en sådan afsløring er det rette at gøre under de givne omstændigheder. Vi kan bruge og afsløre personlige informationer for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og/eller vores datterselskabers, dine eller andres, for at beskytte vores drift eller nogen af vores datterselskabers, for at håndhæve fortrolighedspolitikken, og så vi kan udnytte de mulige retsmidler eller begrænse de skaber, vi udsættes for.
 • Af-identificering: Vi kan “af-identificere” dine personlige informationer ved at fjerne informationer, der kan tænkes at identificere dig, og vi kan anvende denne type af-identificerede informationer til ethvert formål, undtagen hvor den gældende lovgivning kræver noget andet.
 • Andre former for brug: Vi kan anvende dine personlige informationer til andre formål end dem, denne fortrolighedspolitik tillader, men kun efter du givet samtykke til en sådan anvendelse.

Hvad sker der med informationer, du deler med andre

 • Vi har ingen kontrol over udpegede modtagere, og når en udpeget modtager modtager dine datatjenesteinformationer, uanset om aftalen begrænser brug af datatjenesteinformationer, så kan den udpegede modtager eventuelt bruge og give dine datatjenesteinformationer til andre i modstrid med aftalens vilkår. Vi verificerer ikke de kontaktinformationer, du giver os til hver udpeget modtager. Når du giver denne type kontaktinformationer, indtil vedkommendes status som udpeget ophører, sender vi datatjenesteinformationer til de kontaktinformationer, du har givet os, og det er dit ansvar, at informationerne er korrekte.
 • Dine udpegede modtagere kan dele dine personlige informationer med Dexcom for at fortælle om deres brug af Dexcoms produkter og tjenester, og vi bruger dine personlige informationer af denne type i henhold til denne fortrolighedspolitik. Såfremt dine udpegede modtagere har dine personlige informationer, giver du dem hermed tilladelse til at give os disse personlige informationer, sådan som de hver især vælger af gøre det.
 • Når du har delt personlige informationer med en tredjepart, herunder tredjeparter, du er forbundet med via vores websted, har vi ingen kontrol over de pågældende personlige informationer, og hvordan en sådan tredjepart anvender dem. Du bør læse tjenestevilkårene, fortrolighedspolitikken og andre bestemmelser på hver tredjeparts websted, hvor du afgiver nogen form for personlige informationer.
 • For nogle af vores softwareapper kan du vælge at dele glukoseaflæsninger og andre personlige informationer med appen Apple Health og andre tredjeparters produkter, der gemmer denne type aflæsninger. Når først vores softwareapper deler denne type aflæsninger og andre personlige informationer, har vi ikke længere nogen kontrol over disse aflæsninger og andre personlige informationer og over brugen af eller adgangen til disse aflæsninger og personlige informationer, derfor skal du sætte dig ind i vilkårene for at bruge hver tredjeparts produkter og den gældende fortrolighedspolitik for hver enkelt, før du vælger at lade vores softwareapp dele nogle af dine personlige informationer med en sådan tredjepart eller dennes produkter.

Cookies og andre teknologier

Er du bosiddende i EU, så klik ind på Om cookies for at få oplysninger om vores brug af cookies og andre sporingsteknologier, der vedrører din brug af vores produkter og tjenester.

Er du bosiddende i USA eller en anden jurisdiktion uden for EU, er der herunder en beskrivelse af, hvordan vi bruger cookies og andre lignende teknologier i forbindelse med vores produkter og tjenester.

 • Cookies:  Cookies er små informationsfiler, der lagres direkte på den computer, du anvender på et givet tidspunkt.  Via cookies kan vi indsamle informationer som browsertype, tidsforbrug på tjenesterne, besøgte sider, sprogpræferencer og andre anonyme trafikdata.  Vi og vores tjenesteudbydere bruger informationerne til sikkerhedsformål, til at gøre det nemmere at navigere, til at vise informationerne mere effektivt og til at personliggøre oplevelsen, mens du benytter tjenesterne.  Vi bruger desuden cookies til at indsamle statistiske informationer om brugen af produkterne og tjenesterne, så vi hele tiden kan forbedre design og funktioner, og til at forstå, hvordan de bruges, og til at hjælpe os med at afklare spørgsmål om dem.  Med cookies kan vi desuden udvælge de af vores reklamer og tilbud, der mest sandsynligt tiltaler dig, og vise dem, mens du benytter produkterne og tjenesterne.

Såfremt du ikke ønsker, at informationer indsamles via cookies, er der i de fleste browsere en enkel procedure, hvormed du automatisk kan afvise cookies eller blive tilbudt at vælge, om du vil afvise eller acceptere, at en bestemt cookie (eller flere) overføres til din computer fra en bestemt webside.  Du kan også klikke her for at få flere oplysninger.  Såfremt du ikke accepterer disse cookies, kan du imidlertid komme ud for, at noget ikke fungerer korrekt, når du benytter produkterne og tjenesterne.  Eksempelvis kan vi næppe genkende din computer, hvilket betyder, at du skal logge ind hver gang for at komme ind på webstedet.

På nuværende tidspunkt kan vores produkter og tjenester ikke genkende eller arbejde med blokerende browsersignaler, der siger do-not-track. 

 • Analytik:  Vi kan også anvende tredjeparters analytik, f.eks. Google Analytics, i forbindelse med produkterne og tjenesterne.  Disse tjenester fra tredjepart kan anvende cookies og lignende teknologier til at indsamle og analysere informationer om brugen af produkterne og tjenesterne samt for at rapportere om aktiviteter og tendenser.  Denne type tjenester kan også indsamle informationer om brug af andre websteder, apper og online tjenester.  Få flere informationer om Google Analytics ved at klikke her.  Du kan downloade - Google Analytics opt-out browser add-on - ved at klikke her .
 • Brug af pixel tags og andre lignende teknologier:  Pixel tags (også kaldet webbeacons og gennemsigtige GIF-filer) anvendes muligvis i forbindelse med nogle af vores produkter og tjenester, bl.a. til at spore brugernes handlinger (herunder e-mailmodtagere), måle vores markedsføringskampagners succes og indsamle statistik om brug og responshastigheder. 
 • Brug af teknologien Adobe Flash (inkl. Flash Local Shared Objects (“Flash LSOs”)) og andre lignende teknologier:  Vi kan anvende Flash LSOs og andre teknologier, bl.a. til at indsamle og lagre informationer om din brug af produkterne og tjenesterne.  Ønsker du ikke, at Flash LSOs lagres i din computer, kan du justere indstillingerne i din Flash Player, så der blokeres for lagring af Flash LSO via de værktøjer, der findes via Website Storage Settings Panel. Du kan desuden kontrollere Flash LSOs ved at besøge deres Global Storage Settings Panel og følge vejledningen (som kan indeholde vejledninger, der f.eks. forklarer, hvordan man sletter eksisterende Flash LSOs (kaldet “information” på Macromedias websted), hvordan man forhindrer, at Flash LSOs placeres i computeren, uden at man først bliver spurgt, og (for Flash Player 8 og senere versioner) hvordan man blokerer for Flash LSOs, der ikke kommer fra operatøren af den aktuelle side).  Bemærk, at indstilles Flash Player til at bremse eller begrænse accept af Flash LSOs, kan det reducere eller hæmme, hvordan nogle Flash-programmer fungerer.

Interessebaserede reklamer:  Vi kan anvende tredjeparts reklamebureauer til at præsentere reklamer om varer og tjenester, der muligvis vil interessere dig, når du logger ind for at benytte produkterne og tjenesterne, samt på andre websteder eller online tjenester, hvilket sker ud fra informationer vedrørende din adgang til og brug af produkterne og tjenesterne samt andre websteder og tjenester.  Til det formål kan disse virksomheder indsætte og genkende en entydig cookie i din browser (inkl. ved hjælp af pixel tags).  Ønsker du flere informationer om denne praksis og om dine valgmuligheder i forbindelse med den, skal du besøge fravalgssiden hos Network Advertising Initiative og Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program.

HIPAA

 • Vi kan modtage nogle af dine helbredsinformationer, som er “beskyttede helbredsinformationer”, ifølge HIPAA (dvs. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996). Når vi modtager beskyttede helbredsinformationer, er sådanne informationer underlagt kravene i loven HIPAA og loven HITECH samt de regler, der gælder i henhold til begge love.

Mere om fortrolighed

 • Børns fortrolighedsbeskyttelse på nettet: Dexcom tillader ingen person under 18 år at abonnere direkte på Dexcoms tjenester eller softwareapper, og heller ikke at købe Dexcoms produkter direkte. En forælder eller værge kan abonnere på vegne af en bruger, som er under 18 år, men ingen person under 18 år har lov til at benytte Dexcoms produkter og tjenester uden udtrykkelig aftale med en forælder eller værge om aftalens vilkår, som bl.a. kræver, at forælderen eller værgen er ansvarlig for at vælge de udpegede modtagere, der forbinder brugerenheden til Dexcoms tjenester eller softwareapper, forælderen eller værgen skal på alle måder være mellemled til Dexcoms tjenester og softwareapper og sørge for, at al kommunikation med os kommer fra forælderen eller værgen, og ikke fra den person, som er under 18.
 • Voksne med værger, beskikkede værger for umyndige eller andre lovpligtige tilsyn: Dexcom tillader ingen person under at abonnere direkte på Dexcoms tjenester eller softwareapper, og heller ikke at købe Dexcoms produkter direkte, såfremt den pågældende person er uden rets- og handleevne til at indgå en kontrakt eller til at være bundet af aftalens vilkår. En værge, beskikket værge for en umyndig person eller anden person med lovlig ret til at gøre det, kan abonnere på vegne af en bruger uden rets- og handleevne til at indgå en kontrakt og være bundet af aftalens vilkår, men ingen sådan person har lov til at benytte Dexcoms tjenester og softwareapper uden udtrykkelig aftale med en værge, beskikket værge for en umyndig person eller en anden person med lovlig ret til at indgå en sådan aftale i henhold til aftalens vilkår, som bl.a. kræver, at denne værge eller anden person er ansvarlig for at vælge de udpegede modtagere, der forbinder brugerenheden til Dexcoms tjenester eller softwareapper, og værgen skal på alle måder være mellemled til Dexcoms tjenester og softwareapper og sørge for, at al kommunikation med os kommer fra denne lovlige værge, og ikke fra den bruger, som er uden rets- og handleevne.
 • Phishing: Vi vil aldrig anmode om registreringsinformationer i en usikker og uønsket e-mail eller telefonsamtale. Vi ser meget alvorligt på identitetstyveri og den praksis, der aktuelt kaldes "phishing". Vi prioriterer i høj grad, at informationer beskyttes, så du beskyttes mod identitetstyveri. Få flere informationer om phishing via webstedet for Federal Trade Commission.
 • Sikkerhed: Dexcom anvender kommercielt rimelige teknologistandarder og driftsmæssig sikkerhed til at beskytte personlige informationer i vores egen organisation. Personlige informationer, der sendes via Dexcoms produkter og tjenester, sendes i krypteret form.  Desværre kan ingen datatransmission eller lagringssystem garanteres at være 100 % sikkert.  Skulle du få en fornemmelse af, at dit samspil med os ikke længere er sikkert, så vær venlig straks at informere os i henhold til afsnittet “Kontakt os” herunder.
 • Link til tredjeparters websteder: Dexcoms produkter og tjenester kan indeholde link til tredjeparters websteder, programmer eller andre ting. Vi påtager os intet ansvar for den informationspraksis, der anvendes på sådanne websteder, programmer eller andre ting, og det at et link er anført, betyder ikke, at vi anbefaler webstedet eller den tjeneste, der er link til. Desuden gælder denne fortrolighedspolitik ikke for nogen tredjeparters fortroligheds-, information- eller andre former for praksis, herunder nogen tredjepart, der driver et websted eller en tjeneste, hvortil vores produkter eller tjenester indeholder link, eller til nogen tredjeparts udbyder af en app, social medieplatform, styresystem, trådløs tjeneste eller enhed. Vi anbefaler, at du læser hver tredjeparts fortrolighedspolitik, før du afslører personlige informationer over for nogen tredjepart eller benytter deres produkter eller tjenester.
 • Offentliggørelse af do-not-track: I henhold til ændringerne om do-not-track i Californiens fortrolighedslov (Online Privacy Protection Act) informerer vi dig om, at vi på nuværende tidspunkt ikke reagerer på do-not-track-signaler eller lignende blokerende meddelelser fra din browser.
 • Opbevaring: Vi opbevarer dine personlige informationer i den fornødne periode til at overholde de anførte formål i denne fortrolighedspolitik, medmindre det kræves i en længere periode, eller hvis loven tillader det. 

Din kontos ophør

 • Du kan lukke din konto hos Dexcom ved at følge vejledningen på den relevante side på webstedet. Følgere kan afbryde deres status som følgere ved at annullere brugeren i den anvendte tjeneste fra Dexcom eller ved at slette den anvendte softwareapp.
 • Når du afbryder din konto, kan vi beholde dine personlige informationer, og vi kan fortsat bruge dine personlige informationer, sådan som det er godkendt i denne fortrolighedspolitik. Du kan kontakte os via den anførte e-mail eller postadresse i afsnittet “Kontakt os” herunder for at anmode om, at vi sletter dine personlige informationer, og vi vil snarest muligt forsøge at fjerne dine informationer fra vores aktive systemer.

Grænseoverskridende overførsler

Vi kontrollerer og driver Dexcoms produkter og tjenester fra USA, og det er ikke meningen, at vi skal være underlagt lovgivningen eller jurisdiktionen i nogen anden stat, land eller territorium end USAs.  Dine personlige informationer kan lagres og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi hyrer tjenesteudbydere, og ved at benytte Dexcoms produkter og tjenester godkeder du overførsel af informationer til andre lande end det, hvor du bor, inkl. USA, som kan have andre regler for databeskyttelse end dem, der gælder i dit hjemland. Vedrørende personlige oplysninger, som DexCom, Inc. modtager frareceives from datterselskaber og virksomheder i EU og Schweiz, har DexCom, Inc. forpligtet sig til at håndtere sådanne personlige oplysninger i henhold til Safe Harbor-principperne. Klik her for at se Safe Harbor-fortrolighedspolitik for kunder hos DexCom, Inc.

Ændringer

Vi kan ændre denne fortrolighedspolitik ved at offentliggøre en ny version af denne fortrolighedspolitik på www.dexcom.com/privacy-policy. Når vi opdaterer fortrolighedspolitikken, opdaterer vi også overskriften på denne side, så den viser den dato, hvor denne politik sidst blev opdateret.  Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den opdaterede politik på webstedet.  Ved at benytte vores produkter og tjenester efter ændringerne accepterer du den opdaterede politik.  Såfremt du er uenig med en ændring, kan du bringe din konto til ophør, som anført herover, og du kan vælge ikke at indsende flere personlige informationer.

Kontakt os

Såfremt du har spørgsmål om denne fortrolighedspolitik, eller du ønsker at "fravælge" anmodninger, så: (1) send os en e-mail via privacy@dexcom.com, eller (2) skriv til os (og husk at anføre din e-mailadresse) på følgende adresse:

Dexcom, Inc.
ATTN.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Da e-mailkommunikation ikke altid er sikker, bedes du ikke nævne kreditkortinformationer eller følsomme informationer i dine e-mail til os.

Version

Datoen for denne fortrolighedspolitik er den 14. september 2015.