error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


PERSONVERNERKLÆRING FOR DEXCOM


DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR DEXCOM GJELDER FRA OG MED 14. SEPTEMBER 2015 OG ERSTATTER DEXCOMS TIDLIGERE PERSONVERNERKLÆRINGER.

Denne personvernerklæringen for DexCom, Inc. («Dexcom») gjelder for Dexcoms nettsted på https://www.dexcom.com/ og nettsidene og andre nettadresser som gjøres tilgjengelig fra dette nettstedet. Dette omfatter, uten begrensning, DexComs nettbutikk (samlet kalt «nettstedet»); apper og programmer vi gjør tilgjengelig for nedlasting fra nettstedet, Apple® App Store, andre mobiltjenesteleverandører og andre steder vi henviser til eller som kan nås med datamaskiner eller mobile enheter («apper»); Dexcoms produkter («produkter») og datatjenestene våre som er tilgjengelige via Internett for brukere av Dexcoms produkter og apper som gir tilgang til og tillater innhenting, lagring, behandling, analyse og/eller overføring av data som genereres av DexCom-produkter eller apper («datatjenester»); samt noen HTML-formaterte e-postmeldinger som vi sender ut som viderekobler deg til denne personvernerklæringen (samlet, inkludert nettstedet, appene, produktene, datatjenestene og e-postene, kalt «produkter og tjenester»).

Vi refererer til brukerne av produktene og tjenestene våre som «du», «bruker» eller tilsvarende.  Enkelte Dexcom-produkter krever resept, og slike Dexcom-produkter kan bare brukes av personen som resepten ble utstedt til (denne personen refereres til som «reseptholderen»). Denne personvernerklæringen er underlagt Dexcoms bruksvilkår.  Bestemte begreper som ellers ikke er definert i denne erklæringen skal ha den betydningen som er angitt i Dexcoms bruksvilkår.  Ved å bruke et Dexcom-produkt eller en Dexcom-tjeneste, samtykker du i vilkårene i denne personvernerklæringen.

Informasjon vi mottar

Informasjonen vi mottar om deg (som vi refererer til som «personopplysninger») omfatter registreringsinformasjon, informasjon fra tilbakemeldinger, informasjon fra datatjenester, bruksinformasjon og avledet informasjon:

 • «Registreringsinformasjon» er den informasjonen du oppgir for å kunne registrere deg på Dexcom i forbindelse med bruk av et Dexcom-produkt eller en Dexcom-tjeneste. Denne informasjonen kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, e-post og annen kontaktinformasjon, samt informasjon vedrørende bruk av Dexcoms produkter og tjenester, inkludert serienummeret for brukerenheten din.
 • «Informasjon fra tilbakemeldinger» er informasjon du sender til oss i forbindelse med bruk av Dexcoms produkter og tjenester – enten gjennom nettstedet vårt, gjennom datatjenestene våre eller på annen måte – om Dexcoms produkter og tjenester eller andre forhold som gjelder oss og virksomheten vår, herunder metadata som er knyttet til denne informasjonen.
 • «Informasjon fra datatjenester» er informasjon vi mottar og sender gjennom produktene og tjenestene våre, inkludert: 
  • Glukoseverdier.
  • Informasjon knyttet til hver glukoseavlesing, som dato, tid og enhetsidentifikator.
  • Terskler som legges inn på datatjenestene eller appene og meldinger som oppstår ut fra disse tersklene.
  • Alle data som genereres eller brukes av Dexcom-produktene dine for å produsere annen datatjenesteinformasjon eller som på annen måte blir tilgjengelig for oss gjennom Dexcoms produkter, som for eksempel data som brukes for å kunne motta teknisk støtte.
  • Opplysninger du oppgir eller som blir oppgitt om deg av en annen person som du har utpekt til å kunne motta personopplysningene dine via Dexcom-produktet eller -tjenesten (vi kaller en slik person for en «definert mottaker»).
 • «Bruksinformasjon» omfatter følgende:
  • Informasjon vi mottar fra datamaskinen din, mobiltelefonen din eller en annen enhet som du bruker opp mot Dexcoms produkter og tjenester, samt informasjon vi mottar fra disse produktene og tjenestene i forbindelse med bruk – hvilket kan omfatte IP-adresse og annen informasjon om datamaskinen din, internettjenesten din, hvilken nettleser du bruker og hva slags aktiviteter du foretar deg mens du bruker Dexcoms produkter og tjenester – for eksempel hvor ofte du åpner apper, hva slags innstillinger du bruker og annen aktivitet knyttet til bruk av komponentene i Dexcoms produkter og tjenester. 
  • Informasjon vi mottar fra deg i forbindelse med at vi ber om kommentarer eller tilbakemeldinger om tredjeparter.
  • Informasjon vi mottar fra annonsører og andre tredjeparter når du klikker på annonser eller koblinger til tredjeparters nettsteder mens du bruker Dexcoms produkter og tjenester, inkludert de sidene du besøker, aktiviteten din på disse sidene og kjøp eller andre transaksjoner du utfører med disse tredjepartene.
 • «Avledet informasjon» er informasjon som vi skaper ved å kombinere og/eller analysere noen av eller alle personopplysningene dine.

Hvis noen av personopplysningene som er beskrevet ovenfor ikke avslører din personlige identitet eller forholder seg direkte til en enkeltperson, kan vi bruke slik «annen informasjon» til ethvert formål, bortsett fra der vi er pålagt å avstå fra dette i henhold til gjeldende lovverk.  Hvis vi er pålagt å behandle annen informasjon som personopplysninger i henhold til gjeldende lovverk, kan vi bruke den til alle formål der vi bruker og deler personopplysninger.

Dine rettigheter og plikter

 • Du kan oppdatere registreringsinformasjonen din når som helst ved å logge deg inn på kontoen din på nettstedet vårt, og du samtykker i å holde registreringsinformasjonen din oppdatert så lenge du har en aktiv konto.
 • Hvis du ønsker å se, gjennomgå, korrigere, oppdatere eller slette personopplysninger du har gitt til oss, kan du oppdatere informasjonen som ligger på brukerkontoen din på nettstedet vårt eller ved å kontakte oss på privacy@dexcom.com.  I forespørselen må du gjøre det klart hva slags personopplysninger du ønsker å endre, om du ønsker å få personopplysningene dine fjernet fra databasen vår eller eventuelt hvilke andre begrensninger du ønsker å sette for hvordan vi kan bruke personopplysningene dine.  For din egen sikkerhets skyld kan vi bare ta hensyn til forespørsler vedrørende personopplysninger når du bruker e-postadressen du har registrert deg med til å sende forespørselen, og det kan være at vi må få bekreftet identiteten din før vi kan etterkomme anmodningen.  Vi vil prøve å etterkomme anmodningen din så snart det er praktisk mulig. Vær oppmerksom på at vi kanskje må beholde visse opplysninger for arkivformål og/eller for å gjennomføre transaksjoner som du har påbegynt før du ba om endringen eller slettingen. Det kan også være at rester av informasjon vil ligge igjen i databasene våre og andre registre og ikke vil bli fjernet.
  • Du må overholde vilkårene i avtalen.
  • Du må bare bruke brukerenheter som er godkjent gjennom Dexcoms produktmerking.
  • Hvis du sender personopplysninger om andre personer til oss eller til tjenesteleverandørene våre, bekrefter du at du har myndighet til å gjøre dette og tillater oss å bruke opplysningene i samsvar med denne personvernerklæringen.

Hva vi gjør med informasjonen vi mottar

 • Registreringsinformasjon: Vi bruker registreringsinformasjon til å administrere kontoen din og Dexcom-produkter og -tjenester som gjelder for deg, samt som ellers beskrevet nedenfor. Vi bruker også e-postadressen din til å kontakte deg angående kontoen din. Vi offentliggjør ingen registreringsinformasjon. Vi benytter brukerkontoen og registreringsinformasjonen din for å knytte bruk av Dexcoms tjenester og apper opp mot bruk av Dexcom-produktene, og denne informasjonen kan bli tilgjengelig for de av våre ansatte som bidrar til å levere Dexcoms tjenester.
 • Informasjon fra tilbakemeldinger: Informasjon fra tilbakemeldinger kan brukes av oss og leveres videre til våre kunder og tredjeparter, både i den formen du oppgir den og i utdrag, i aggregert form og i anonymisert form – med eller uten henvisning til deg som kilde. Vi kan også bruke informasjon fra tilbakemeldinger i reklame, markedsføring og annen kommunikasjon med offentligheten og forretningsforbindelser, samt i vår interne kommunikasjon, og i hvert tilfelle med eller uten henvisning til deg som kilde.
 • Informasjon fra datatjenester: Vi innhenter informasjon fra datatjenester og lagrer den på serverne våre, behandler den ved hjelp av datatjenesten og overfører den til brukeren og hver definert mottaker, der dette er aktuelt. Vi kan bruke informasjon fra datatjenester i forbindelse med levering av datatjenester og drift, administrasjon og produktutvikling, vedlikehold og kundestøtte. Det kan hende at vi fjerner informasjon som identifiserer deg fra informasjonen som kommer fra datatjenester, og det kan være at vi bruker slike avidentifiserte data til forretningsformål etter eget skjønn, for eksempel i forskning og utvikling, til produktforbedringer, i forretningsdrift og prosessforbedringer og i markedsføringsøyemed, og vi kan også utlevere slike avidentifiserte data til tredjeparter etter vårt eget skjønn, slik at de kan bruke dem.
 • Bruksinformasjon: Vi innhenter informasjon om bruk og lagrer den på serverne våre, behandler den ved hjelp av systemene våre og analyserer den til forretningsformål. Vi vil ikke gi noen kontaktinformasjon som kan identifisere deg videre til tredjepart (unntatt når dette er angitt i denne personvernerklæringen), men vi kan fjerne informasjon som identifiserer deg fra bruksinformasjonen og gi slik avidentifisert bruksinformasjon videre til tredjeparter etter vårt eget skjønn. 
 • Avledet informasjon: Vi kan bruke avledet informasjon til å fastslå hva slags informasjon, inkludert oppfordringer (som definert i neste avsnitt), som vi skal sende til deg eller dele med offentligheten eller målrettede grupper, samt til forretningsformål i samsvar med gjeldende bestemmelser i denne personvernerklæringen.
 • Personopplysninger og oppfordringer: Når gjeldende lov tillater det, kan vi bruke personopplysninger om deg og dine definerte mottakere, om aktuelt, for å finne ut hvilke e-poster og meldinger vi skal sende til deg og de definerte mottakerne dine, hvis aktuelt – herunder e-post og meldinger om muligheter knyttet til produktene og tjenestene våre (vi kaller disse e-postene for «oppfordringer»). Du kan velge bort å motta oppfordringer ved å kontakte oss på e-post på CustomerVoice@dexcom.com eller vanlig post til adressen som er oppgitt under «Kontakt oss» nedenfor, og du kan også melde deg på igjen med en av disse kontaktmåtene.  Vi vil prøve å etterkomme anmodningen din så snart som praktisk mulig.  Vær spesielt oppmerksom på at hvis du velger bort å motta markedsføringsrelaterte e-poster fra oss, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger, og disse kan du ikke velge bort å motta. I den grad gjeldende lov tillater det, kan vi dele e-postadressen din eller annen registreringsinformasjon med tredjeparter som vi har en kontrakt med for at de skal kunne sende deg oppfordringer som vi tror kan være av interesse for deg.  Du kan velge å si nei til at vi kan dele informasjon med tredjeparter for disse formålene ved å kontakte oss på e-post på CustomerVoice@dexcom.com eller vanlig post til adressen som er oppgitt under «Kontakt oss» nedenfor.
 • Personopplysninger og Dexcom-opplevelsen din: Vi kan bruke personopplysninger som tilhører deg og dine definerte mottakere, hvis aktuelt, for å skreddersy opplevelsen for personen som bruker Dexcoms produkter eller tjenester og for å tilpasse innholdet i Dexcoms produkter eller tjenester. Vi kan bruke personopplysninger for å kunne administrere produktene og tjenestene våre, inkludert nettstedet, slik at vi kan forbedre virksomheten vår og tilby nye funksjoner på nettstedet vårt, i produktene våre og i tjenestene våre, samt for øvrig administrere virksomheten vår, men uten å dele registreringsinformasjonen din med andre, med unntak av når dette er nødvendig for å oppnå disse formålene.
 • Andre tredjeparter: I den ordinære virksomheten vår vil vi dele personopplysningene dine med selskaper vi leier inn til å utføre tjenester eller funksjoner på våre vegne. Vi vil ikke gi disse tredjepartene tillatelse til å beholde, bruke eller utlevere personopplysningene dine til andre, bortsett fra for å yte de tjenestene vi har bedt dem om å levere. Vi kan gi personopplysningene dine til et annet selskap i forbindelse med en bedriftsoverdragelse, en fusjon, et oppkjøp eller en oppløsning som involverer Dexcom.
 • Håndhevelse av loven og søksmål: Vi vil bruke og utlevere personopplysninger når vi er pålagt å gjøre dette i henhold til gjeldende lover, inkludert lover utenfor bostedslandet ditt, og vi kan utlevere personopplysninger når vi blir bedt om det av en politimyndighet eller et lovgivende organ, herunder offentlige myndigheter utenfor bostedslandet ditt, eller når vi avgjør at en slik utlevering av informasjon er hensiktsmessig omstendighetene tatt i betraktning. Vi kan bruke og utlevere personopplysninger for å beskytte rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendeler som tilhører oss og/eller samarbeidspartnerne våre, deg eller andre; for å beskytte driften vår eller driften til noen av samarbeidspartnerne våre; for å håndheve denne personvernerklæringen; og for å tillate oss å bruke tilgjengelige rettsmidler eller begrense skader som vi kan oppleve.
 • Avidentifikasjon: Vi kan «avidentifisere» personopplysningene dine ved å fjerne informasjon som kan identifisere deg, og vi kan bruke denne avidentifiserte informasjonen til alle formål, bortsett fra der vi er pålagt å ikke gjøre dette i henhold til gjeldende lovverk.
 • Andre bruksområder: Vi kan bruke personopplysningene dine til andre formål enn de som er tillatt gjennom denne personvernerklæringen, men bare etter at du har samtykket i en slik bruk.

Hva som skjer med informasjonen du deler med andre

 • Vi har ingen kontroll over definerte mottakere, og så snart den definerte mottakeren mottar informasjonen din fra datatjenestene, selv om avtalen begrenser bruken av informasjon fra datatjenester, kan den definerte mottakeren bruke og utlevere informasjonen fra datatjenestene til andre i strid med vilkårene i denne avtalen. Vi verifiserer ikke kontaktinformasjonen du oppgir for hver dedikerte mottaker. Når du oppgir slik kontaktinformasjon, vil vi – fram til du kansellerer denne dedikeringen – sende informasjon fra datatjenestene til den kontaktinformasjonen du har oppgitt, og du er selv ansvarlig for at denne informasjonen er korrekt og nøyaktig.
 • De dedikerte mottakerne dine kan dele personopplysninger med Dexcom for formål knyttet til bruken din av Dexcoms produkter og tjenester, og vi vil bruke disse personopplysningene om deg i samsvar med denne erklæringen. Hvis de dedikerte mottakerne dine har personopplysningene dine, godkjenner du herved at de kan gi oss disse personopplysningene om de eller vi ønsker det.
 • Når du deler personopplysninger med en tredjepart, inkludert tredjeparter som det er nettkoblinger til på nettstedet vårt, har vi ingen kontroll over disse personopplysningene og hvordan de blir brukt av tredjeparten. Du må lese tjenestevilkårene, personvernerklæringen og andre bestemmelser som gjelder for nettstedene til hver tredjepart du oppgir personopplysninger til.
 • Du kan velge at enkelte av appene våre deler glukosemålinger og andre personopplysninger med Apples helseapp og andre tredjepartsprodukter som lagrer slike avlesninger. Når appen vår deler slike avlesninger og andre personopplysninger, har vi ikke lenger noen kontroll over avlesningene og andre personopplysninger eller hvordan de brukes, så du må lese og forstå bruksvilkårene som gjelder for hver tredjeparts produkter og personvernerklæringen som gjelder for hver av tredjepartene før du velger at appen vår skal dele personopplysninger med dem eller produktene de tilbyr.

Informasjonskapsler og annen teknologi

Hvis du er bosatt i EU, gå til Om informasjonskapsler for å få mer informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi som gjelder ved bruk av produktene og tjenestene våre.

Hvis du er bosatt i USA eller et annet land utenfor EU, finner du nedenfor en beskrivelse av hvordan vi bruker informasjonskapsler og annen lignende teknologi i forbindelse med produktene og tjenestene våre.

 • Informasjonskapsler:  Informasjonskapsler er biter av informasjon som lagres direkte på datamaskinen du bruker.  Informasjonskapsler tillater oss å innhente informasjon som f.eks. nettlesertype, tid brukt på ulike tjenester, besøkte sider, språkinnstillinger og andre anonyme trafikkdata.  Vi og tjenesteleverandørene våre bruke denne informasjonen til sikkerhetsformål, til å gjøre navigasjonen enklere, til å vise informasjon mer effektivt og for å tilpasse brukeropplevelsen din.  Vi bruker også informasjonskapsler for å innhente statistisk informasjon om bruk av produkter og tjenester for kontinuerlig å kunne skape bedre design og funksjonalitet, for å forstå hvordan de brukes og for å kunne løse problemer ved dem lettere.  Informasjonskapsler tillater oss dessuten å velge hvilke annonser eller tilbud som mest sannsynlig vil appellere til deg, slik at vi kan vise dem når du bruker produktene og tjenestene våre.

Hvis du ikke vil at informasjon skal innhentes gjennom bruk av informasjonskapsler, finnes det en enkel prosedyre i de fleste nettlesere som gjør at du automatisk kan avvise informasjonskapsler eller velge fortløpende om du vil godta en overføring til datamaskinen din fra en bestemt informasjonskapsel eller ikke fra et bestemt nettsted.  Du kan også klikke her for å få mer informasjon.  Hvis du ikke godtar disse informasjonskapslene, kan du imidlertid oppleve noen ulemper med produktene og tjenestene.  For eksempel er det ikke sikkert at vi klarer å gjenkjenne datamaskinen din, slik at du kanskje må logge deg inn på nytt hver gang du besøker oss.

Produktene og tjenestene våre har per i dag ingen mulighet til å gjenkjenne om du har slått av sporing i nettleseren din og kan dermed ikke overholde dette. 

 • Analyseformål:  Vi kan bruke tredjeparts analyseverktøy, som for eksempel Google Analytics, i forbindelse med produkter og tjenester.  Slike tredjepartstjenester kan bruke informasjonskapsler og lignende teknologi til å innhente og analysere informasjon om bruk av produkter og tjenester og til å rapportere om aktiviteter og trender.  Slike tjenester kan også innhente informasjon om bruk av andre nettsteder, apper og nettbaserte tjenester.  Klikk her for å få mer informasjon om Google Analytics.  Du kan laste ned nettlesertillegget Google Analytics Opt-out ved å klikke her.
 • Bruk av pikselkoder og annen lignende teknologi:  Pikselkoder (også kjent som bl.a. sporingsbilder, web beacons og gjennomsiktige GIF-filer) kan brukes i forbindelse med noen av produktene og tjenestene våre. De brukes blant annet til å spore handlingene til brukere (inkludert e-postmottakere), måle hvor godt markedsføringskampanjer fungerer og utarbeide statistikker om bruk og responsrater. 
 • Bruk av Adobe Flash-teknologi (inkludert Flash Local Shared Objects («Flash LSO»)) og annen lignende teknologi:  Vi kan bruke Flash LSO og annen teknologi til blant annet å innhente og lagre bruksinformasjon om produkter og tjenester.  Hvis du ikke vil at Flash LSO skal lagres på datamaskinen, kan du justere innstillingene for Flash-avspilleren din slik at den blokkerer Flash LSO ved hjelp av verktøyene som finnes i panelet for innstillingsbehandling. Du kan også administrere Flash LSO ved å gå til Innstillinger for lokal lagring og følge instruksjonene (som kan inkludere instruksjoner som for eksempel forklarer hvordan du sletter eksisterende Flash LSO-er (referert til som «informasjon» på Macromedia-nettstedet), hvordan du hindrer at Flash LSO-er blir lagt inn på datamaskinen din uten at du blir spurt om det, og (for Flash Player 8 og nyere) hvordan du kan blokkere Flash LSO-er som ikke blir levert av operatøren av siden du befinner deg på).  Vær oppmerksom på at å stille inn Flash Player til å begrense aksept av Flash LSO kan redusere eller hindre funksjonaliteten til enkelte Flash-programmer.

Interessebasert annonsering:  Vi kan bruke tredjeparts reklamebyråer til å levere annonser om varer og tjenester som kan være av interesse for deg når du bruker produktene og tjenestene våre og andre nettsteder eller nettbaserte tjenester, basert på informasjon som knytter seg til hvordan du bruker produktene og tjenestene våre og andre nettsteder og tjenester.  For å kunne gjøre dette kan disse selskapene plassere eller gjenkjenne en unik informasjonskapsel i nettleseren din (f.eks. gjennom bruk av pikselkoder).  Hvis du ønsker mer informasjon om denne praksisen og finne ut hvilke valg du har i forbindelse med dette, gå til Network Advertising Initiative Opt-out Site og Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program.

HIPAA

 • Vi kan motta bestemte helseopplysninger om deg som er «beskyttet helseinformasjon» i henhold til Health Insurance Portability and Accountability Act av 1996 («HIPAA»). Når vi mottar beskyttet helseinformasjon, vil denne informasjonen være underlagt kravene i HIPAA og HITECH og forskriftsverket som gjelder for hver av disse lovene.

Mer om personvern

 • Beskyttelse av barns personvern på Internett: Dexcom tillater ikke at personer under 18 år abonnerer direkte på Dexcom tjenester eller apper eller kjøper Dexcom-produkter direkte. En forelder eller foresatt kan abonnere på vegne av en bruker under 18 år, men ingen personer under 18 år tillates å bruke Dexcoms produkter eller tjenester uten uttrykkelig samtykke fra en forelder eller foresatt som har godkjent vilkårene i avtalen. Dette krever bl.a. at forelderen eller den foresatte er ansvarlig for å utpeke en dedikert mottaker, for å koble opp brukerenheten mot Dexcoms tjenester eller apper, for alle former for samhandling med Dexcoms tjenester og apper og for å sikre at all kommunikasjon med oss skjer fra forelderen eller den foresatte og ikke fra personen under 18 år.
 • Voksne med foresatte, verger eller andre former for juridisk tilsyn: Dexcom tillater ingen å abonnere direkte på Dexcoms tjenester eller apper eller å kjøpe Dexcom-produkter direkte hvis de ikke er juridisk berettiget til å inngå en kontrakt og binde seg til vilkårene i avtalen. En foresatt, verge eller annen person med juridisk rett til å gjøre dette kan abonnere på vegne av brukeren som mangler juridisk berettigelse til å inngå en kontrakt og bindes av vilkårene i avtalen. Ingen slike brukere har derimot lov til å bruke Dexcoms tjenester eller apper uten uttrykkelig samtykke fra en foresatt, verge eller annen person med juridisk rett til å inngå en slik avtale og bindes av vilkårene i avtalen. Dette krever blant annet at denne personen er ansvarlig for å utpeke en dedikert mottaker, for å koble opp brukerenheten mot Dexcoms tjenester og apper, for alle former for samhandling med Dexcoms tjenester og apper og for å sikre at all kommunikasjon med oss skjer fra den foresatte, vergen eller denne andre personen og ikke fra brukeren som mangler juridisk berettigelse.
 • Phishing: Vi vil aldri, uansett tilfelle, be om registreringsinformasjonen din gjennom en usikret eller uoppfordret e-post eller oppringning. Identitetstyveri og praksisen som er kjent som «phishing» er av stor bekymring. Vi prioriterer sterkt å sikre informasjon for å beskytte deg mot identitetstyveri. For mer informasjon om phishing, gå til Federal Trade Commission-nettstedet.
 • Sikkerhet: Dexcom bruker kommersielle standarder for teknologisk og operasjonell sikkerhet for å beskytte personopplysninger i organisasjonen. Personopplysninger som formidles gjennom Dexcoms produkter og tjenester blir overført i kryptert form.  Dessverre kan ingen dataoverføringer eller lagringssystemer kunne garanteres å være 100 % sikre.  Hvis du føler at interaksjonen med oss ikke lenger er sikker, bør du umiddelbart varsle oss. Du finner kontaktinformasjonen vår under «Kontakt oss» nedenfor.
 • Koblinger til tredjeparters nettsteder: Dexcoms produkter og tjenester kan inneholde koblinger til tredjeparters nettsteder, applikasjoner eller andre elementer. Vi tar ikke ansvar for informasjonspraksisen til disse nettstedene, applikasjonene eller andre elementene, og at vi har lagt ut en kobling betyr ikke at vi går god for dette nettstedet eller denne tjenesten. I tillegg gjelder ikke denne personvernerklæringen for personvernreglene, informasjonen eller rutinene til tredjeparter, inkludert tredjeparter som drifter nettsteder eller tjenester som produktene eller tjenestene våre viderekobler til eller tredjepartsleverandører av apper, sosiale medieplattformer, operativsystemer, trådløse tjenester og enheter. Vi oppfordrer deg til å lese hver tredjeparts personvernerklæring før du oppgir personopplysninger til tredjeparten eller bruker produktene eller tjenestene deres.
 • «Do Not Track» og informasjonsdeling: Når det gjelder «Do-Not-Track»-tillegget i California Online Privacy Protection Act, informerer vi deg om at vi for øyeblikket ikke kan respondere på «ikke spor meg»-signaler eller lignende meldinger fra nettleseren din.
 • Oppbevaring: Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre en lenger oppbevaringstid kreves av eller er tillatt ved lov. 

Avslutte en konto

 • Du kan avslutte Dexcom-kontoen din ved å følge instruksjonene på den tilhørende siden på nettstedet vårt. Følgere kan si opp følgestatusen sin ved å kansellere brukeren i den aktuelle Dexcom-tjenesten eller ved å slette den aktuelle appen.
 • Når du avslutter kontoen din, kan vi beholde personopplysningene dine og fortsette å bruke dem slik det er angitt i denne personvernerklæringen. Du kan kontakte oss på e-post eller på postadressen som er oppført under «Kontakt oss» nedenfor for å be om at vi sletter personopplysningene dine, og vi vil forsøke å fjerne opplysningene dine fra de aktive systemene våre så raskt som mulig.

Overføring på tvers av grenser

Dexcoms produkter og tjenester administreres og drives fra USA og er ikke ment å være underordnet lover og jurisdiksjon i stater, land eller andre territorier enn USA.  Personopplysningene dine kan lagres og behandles i land der vi har kontorer eller der vi hyrer inn tjenesteleverandører, og ved å bruke Dexcoms produkter og tjenester, samtykker du i overføring av informasjon til land utenfor bostedslandet ditt, inkludert USA, som kan ha andre regler for databeskyttelse enn de i landet ditt. For personlige opplysninger om kunder som DexCom. Inc. mottar fra partnerselskaper og selskaper i Den europeiske union og Sveits, har DexCom, Inc. forpliktet seg til å behandle slik personlig informasjon i henhold til Safe Harbor-prinsippene. Klikk her for å se Safe Harbors retningslinjer for personvern for kunder som gjelder for DexCom, Inc.

Endringer

Vi kan endre denne personvernerklæringen ved å legge ut en ny versjon av den på www.dexcom.com/privacy-policy. Når vi oppdaterer denne personvernerklæringen, vil vi oppdatere merkingen øverst på denne siden, slik at den viser datoen for når personvernerklæringen sist ble oppdatert.  Alle endringer trer i kraft i det øyeblikket vi legger ut den oppdaterte personvernerklæringen på nettstedet vårt.  Om du bruker produktene og tjenestene våre etter disse endringene, betyr dette at du aksepterer den oppdaterte personvernerklæringen.  Hvis du ikke er enig i alle endringene, kan du avslutte kontoen din som angitt ovenfor, og du kan velge å la være å sende oss flere personopplysninger.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å «si nei» til å motta oppfordringer, gjør du følgende: (1) send oss en e-post på privacy@dexcom.com; eller (2) skriv til oss (og oppgi e-postadressen din) på følgende adresse:

Dexcom, Inc.
ATTN.: Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Fordi kommunikasjon på e-post ikke alltid er sikker, må du ikke ta med kredittkortinformasjon eller sensitiv informasjon i e-postene du sender til oss.

Versjon

Denne personvernerklæringen er datert 14. september 2015.