Внимание! Актуализиран списък със съвместими устройства! Вижте списъка тук

Поръчване

Колко продукта на Dexcom мога да закупя наведнъж?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

От съображения за безопасност в Dexcom Store има ограничения за бройките от всеки продукт, които може да бъдани поръчат наведнъж.

Гаранцията на предавателите е 3 месеца от датата на доставка. Dexcom препоръчва да поръчвате по 1 предавател, за да бъде в гаранция, освен ако няма да пътувате или други обстоятелства не налагат да имате достъп до втори предавател.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета