Внимание! Актуализиран списък със съвместими устройства! Вижте списъка тук

Първи стъпки

Как да намеря показанията от сензора и екрана с тенденциите на глюкозата в моето приложение?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Показанията за глюкозата от сензора Dexcom ONE и графиката на тенденциите се появяват на началния екран на приложението. Просто докоснете приложението, за да го отворите, и информацията ще бъде достъпна веднага.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета