Внимание! Актуализиран списък със съвместими устройства! Вижте списъка тук

Дългосрочно използване на Dexcom ONE

Искам да си купя нов телефон. Ще повлияе ли това на моята система Dexcom ONE?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Различни смартфони с iOS и Android са съвместими с приложението Dexcom ONE. За да видите списъка със съвместими смартфони, посетете dexcom.com/compatibility.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета