Внимание! Актуализиран списък със съвместими устройства! Вижте списъка тук

Разбиране на тенденциите на развитие на диабета

Какво представлява Dexcom Clarity?

Последно актуализирано · Ноември 3, 2022

Приложението Dexcom CLARITY подчертава вашите модели, тенденции и статистика за стойностите на глюкозата. С приложението Dexcom CLARITY можете дори да получавате седмични известия. Споделяйте всичко това с вашата клиника и наблюдавайте подобренията между прегледите.

За да отидете в приложението CLARITY от приложението Dexcom ONE, докоснете екрана „Отчети“ или завъртете интелигентното си устройство в хоризонтално положение, за да видите събитията си.

Обучение в 5 стъпки

Открийте обучителни ресурси, организирани в 5 стъпки, за да научите ключова информация за вашата система за CGM на Dexcom ONE – от започването, през вашите първи 10 дни, до дългосрочно използване на системата Dexcom ONE.

Стъпка 1: Основите на CGM
Стъпка 2: Първи стъпки
Стъпка 3: Вашите първи 10 дни
Стъпка 4: Дългосрочно използване на Dexcom ONE
Стъпка 5: Разбиране на тенденциите на развитие на диабета