Мога ли да добавя повече от един адрес в адресната си книга?

Да, можете да добавите колкото адреса желаете.
Можете да го добавите нов адрес по време на процеса на приключване на поръчката или в раздел „Адресна книга“ във вашия акаунт.
Ако сте запазили няколко адреса в акаунта си, просто изберете този, който желаете да използвате като адрес за доставка и фактуриране, от падащото меню, когато приключвате поръчката.

LBL021664 Rev001

LBL021710 Rev001

LBL021664 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Всички права запазени.

BG флаг

BG

Промяна на регион