error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Dokáže mě systém G5 upozorňovat pomocí zvuku, když je chytré zařízení v tichém režimu, režimu vibrací nebo režimu Nerušit?

Ano, alarmy a důležité výstrahy budou doprovázeny zvukem i v následujících situacích: 

•  Je nastavena nízká hlasitost zařízení.

•  Zařízení je v tichém režimu, režimu vibrací nebo režimu Nerušit.

Každé upozornění se zobrazí na displeji a bude doprovázeno vibracemi. Při prvním upozornění však není slyšet žádný zvuk. Pokud alarm nebo výstrahu nesmažete, za 5 minut se spustí znovu na poloviční hlasitost a každých 5 minut poté na nejvyšší hlasitost.  

Nezapomeňte používat nastavení chytrého zařízení uvedená v uživatelské příručce. 

Důležité: Systém G5 nedokáže obejít většinu kabelových sluchátek či sluchátek Bluetooth a jiného příslušenství. Pokud je k vašemu chytrému zařízení připojeno příslušenství, nepředpokládejte, že uslyšíte výstrahy. 

FAQ Topics:

LBL014208 Rev002