error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Jaký je rozdíl mezi možnostmi Vypnout a Zastavit senzor?

Možnost Vypnout jednoduše vypne přijímač. Funguje jako vypínač, který dočasně přeruší veškerou komunikaci mezi vysílačem a přijímačem během relace senzoru. Nebudou přijímána měření glykémie ze senzoru, ale životnost senzoru se nijak neprodlouží. Pokud použijete možnost Vypnout, můžete přijímač znovu zapnout přidržením středového tlačítka (Zvolit). Po opětovném zapnutí přijímače počkejte alespoň 10 minut, než se začnou zobrazovat údaje. 

Možnost Zastavit senzor ukončí relaci senzoru a zobrazí v pravém horním rohu grafu trendu červený symbol zastavení. Údaje o glykémii ze senzoru již nebudou přijímány, a pokud tuto možnost použijete, bude nutné senzor vyměnit. 

LBL014208 Rev002