error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Má aplikace Dexcom CLARITY informace o mém přijímači nebo chytrém zařízení?

V aplikaci Dexcom CLARITY na stránce Přehled v části Zařízení naleznete nastavení výstrah a informace o posledním nahrání dat ze zařízení. Tato nastavení jsou určena pouze vám a od samotných nastavení aplikace Dexcom CLARITY jsou oddělena.

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004