Hvad er AGP-rapporten?

Den ambulante glukoseprofil (AGP) er en licenseret, standardiseret glukoserapport, der er udarbejdet af det internationale diabetescenter (IDC). AGP giver et overordnet indblik i din diabetesbehandling og er kun en del af forståelsen af dine glukosemønstre.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region