Hvad er statusområdet?

Statusområdet findes i modtagerskærmens øverste højre hjørne. Dette område adviserer dig om kalibreringsopdateringer, kalibreringsfejl og problemer med sensorglukosemålinger.

LBL014210 Rev002

LBL014210 Rev002

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region