Hvordan følger jeg ved at bruge min nye smartenhed?

Hvis du skifter din smartenhed, skal du installere appen Dexcom Follow på din nye enhed. Din deler skal fjerne dig fra deres følgere og derefter invitere dig igen.

LBL020468 Rev001

LBL020468 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region