Vil Dexcom Clarity fungere med G6?

Ja, G6 fungerer med Clarity. Patienterne behøver ikke at registrere igen. Hvis du allerede deler med din klinik, behøver klinikken ikke at genoprette forbindelse.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

DK flag

DK

Skift region