Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Παραγγελία

Παρέλαβα ένα εγχειρίδιο οδηγιών με την πρώτη μου παραγγελία, πώς μπορώ να πάρω ένα ακόμα;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Οι κανονισμοί απαιτούν όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν για πρώτη φορά ένα προϊόν Dexcom να έχουν τις Οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή του προϊόντος. Οι Οδηγίες χρήσης είναι λεπτομερή εγχειρίδια στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε κατά τη διαμόρφωση του νέου σας προϊόντος Dexcom.

Μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους για τις λήψεις και τους οδηγούς εδώ.

Για επιπλέον δωρεάν εκπαιδευτικούς πόρους και υλικό επισκεφθείτε το Κέντρο υποστήριξης.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας