Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Βασικά του CGM

Τι είναι η συνεχής παρακολούθηση γλυκόζης (CGM);

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Το σύστημα συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης (CGM) της Dexcom παρακολουθεί τα επίπεδα γλυκόζης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και μπορεί να σας ειδοποιήσει εάν τα επίπεδά σας είναι πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά.

Τα συστήματα CGM λαμβάνουν μετρήσεις γλυκόζης σε τακτά χρονικά διαστήματα, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και τις μεταφράζουν σε δυναμικά δεδομένα για να δείξουν την κατεύθυνση της γλυκόζης και τον ρυθμό μεταβολής.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας