Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Οι πρώτες 10 ημέρες σας με το Dexcom ONE

Υπάρχουν ρυθμίσεις iPhone/iOS που πρέπει ή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσω με την εφαρμογή Dexcom ONE;

Τελευταία ενημέρωση · Ιουνίου 14, 2023

Ακολουθούν ορισμένες συνιστώμενες ρυθμίσεις για συσκευές iPhone, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις και τις μετρήσεις του αισθητήρα της εφαρμογής Dexcom ONE. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Dexcom.com/compatibility για μια λίστα συσκευών και λειτουργικών συστημάτων συμβατών με την εφαρμογή Dexcom ONE.

Η θέση κάθε ρύθμισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή και την έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος.

Μην χρησιμοποιείτε αυτές τις λειτουργίες του τηλεφώνου

Αυτές οι λειτουργίες τηλεφώνου μπορεί να εμποδίσουν τη λειτουργία της εφαρμογής. Η εφαρμογή δεν μπορεί να σας ειδοποιήσει γι' αυτές τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

 

Χρόνος οθόνης

Οι λειτουργίες «Χρόνος απενεργοποίησης» και «Όρια εφαρμογών» του «Χρόνου οθόνης» μπορούν να απενεργοποιήσουν προσωρινά τις εφαρμογές. Εάν ορίσετε χρονικά όρια για την εφαρμογή Dexcom ONE, ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή και να μην δέχεστε ειδοποιήσεις ή μετρήσεις από τον αισθητήρα.

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τον «Χρόνο οθόνης»;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Πατήστε «Χρόνος οθόνης»
 3. Απενεργοποιήστε το «Χρόνος απενεργοποίησης» και «Όρια εφαρμογών» ή προσθέστε την εφαρμογή Dexcom ONE στη λίστα «Εφαρμογές που επιτρέπονται πάντα»

 

Μην ενοχλείτε

Η λειτουργία «Μην ενοχλείτε» επιβάλλει σίγαση όλων των ειδοποιήσεων. Για να ακούτε τους συναγερμούς και τις ειδοποιήσεις σας, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε».

Πώς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε»

 

Λειτουργία χαμηλής ισχύος

Η «Λειτουργία χαμηλής ισχύος» μπορεί να εμποδίσει την εφαρμογή Dexcom ONE να εκτελείται στο παρασκήνιο όταν δεν έχετε την εφαρμογή ανοιχτή και εμφανιζόμενη στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η «Λειτουργία χαμηλής ισχύος», οι ειδοποιήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Πώς να απενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία χαμηλής ισχύος»;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Πατήστε «Μπαταρία»
 3. Απενεργοποιήστε τη «Λειτουργία χαμηλής ισχύος»

 

Απαιτούμενες άδειες

Πρέπει να επιτρέψετε αυτές τις άδειες για την εφαρμογή, διαφορετικά δεν θα λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί.

 

Γνωστοποιήσεις

Οι γνωστοποιήσεις σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε μετρήσεις του αισθητήρα και ειδοποιήσεις στο τηλέφωνό σας. Επιτρέψτε τις γνωστοποιήσεις για να λειτουργήσει η εφαρμογή Dexcom ONE.

Πώς να ενεργοποιήσετε τις γνωστοποιήσεις;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Πατήστε Dexcom ONE
 3. Πατήστε «Γνωστοποιήσεις»
 4. Ενεργοποιήστε τις «Γνωστοποιήσεις»

 

Ανανέωση εφαρμογών στο παρασκήνιο

Η «Ανανέωση εφαρμογών» διατηρεί την εφαρμογή Dexcom ONE σε λειτουργία στο παρασκήνιο όταν δεν έχετε την εφαρμογή ανοιχτή και εμφανιζόμενη στην οθόνη του τηλεφώνου σας. Εάν η «Ανανέωση εφαρμογών» στο παρασκήνιο είναι απενεργοποιημένη, οι ειδοποιήσεις και οι μετρήσεις του αισθητήρα σας ενδέχεται να καθυστερήσουν.

Πώς να ενεργοποιήσετε την «Ανανέωση εφαρμογών» στο παρασκήνιο;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Πατήστε Dexcom ONE
 3. Ενεργοποιήστε την «Ανανέωση εφαρμογών» στο παρασκήνιο

 

Bluetooth

Η εφαρμογή Dexcom ONE χρησιμοποιεί Bluetooth για να συνδεθεί με τον αισθητήρα σας. Η Apple απαιτεί να δώσετε στην εφαρμογή Dexcom ONE την άδεια χρήσης Bluetooth. Πρέπει να έχετε ενεργοποιημένη την άδεια Bluetooth για να λειτουργεί η εφαρμογή Dexcom ONE.

Πώς να ενεργοποιήσετε την άδεια Bluetooth;

 1. Μεταβείτε στις «Ρυθμίσεις» του τηλεφώνου
 2. Επιβεβαιώστε ότι το Bluetooth της συσκευής είναι ενεργοποιημένο
 3. Πατήστε Dexcom ONE
 4. Ενεργοποιήστε την άδεια Bluetooth

 

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας