Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Ξεκινώντας

Πώς μπορώ να δω τις μετρήσεις των αισθητήρων μου και την οθόνη τάσεων της γλυκόζης στην εφαρμογή μου;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Οι μετρήσεις γλυκόζης του αισθητήρα Dexcom ONE και το γράφημα τάσεων εμφανίζονται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής. Απλά πατήστε την εφαρμογή σας για να την ανοίξετε και οι πληροφορίες θα είναι άμεσα διαθέσιμες.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας