Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Χρήση του Dexcom ONE σε βάθος χρόνου

Τι σημαίνει «Ανεπιτυχής σύζευξη»;

Τελευταία ενημέρωση · Νοεμβρίου 3, 2022

Εάν ο πομπός σας δεν δημιούργησε σύζευξη με τη συσκευή απεικόνισής σας και βλέπετε τον συναγερμό «Ανεπιτυχής σύζευξη», ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες:

  • Βεβαιωθείτε ότι ο πομπός έχει κουμπώσει σε έναν αισθητήρα και είναι στο ίδιο επίπεδο με το κέλυφος του αισθητήρα.
  • Χρησιμοποιήστε τον μετρητή σας. Δεν θα είναι διαθέσιμη κανένας/καμία συναγερμός/ειδοποίηση ή οι μετρήσεις από το Dexcom ONE μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο σειριακός αρ. SN του πομπού στις Ρυθμίσεις ταιριάζει με τον σειριακό αρ. του πομπού, στο κουτί του πομπού.
  • Εφαρμογή: Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε «Βοήθεια».

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας