Προσοχή! Ενημερωμένη λίστα συμβατών συσκευών! Δείτε την λίστα εδώ

Χρήση του Dexcom ONE σε βάθος χρόνου

Τι πρέπει να κάνω εάν η μέτρηση του αισθητήρα μου και η τιμή της γλυκόζης αίματος δεν ταιριάζουν;

Τελευταία ενημέρωση · Ιουνίου 15, 2023

Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που οι μετρήσεις σας προσωρινά να μην ταιριάζουν μεταξύ τους, αλλά μην πανικοβάλλεστε. Είναι πιθανότατο οι τιμές να έρθουν πιο κοντά μεταξύ τους με την πάροδο του χρόνου. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι αυτό συμβαίνει για κάποιους συνηθισμένους λόγους:

  • Την πρώτη ημέρα χρήσης ενός αισθητήρα: Οι αισθητήρες Dexcom ONE που έχουν εισαχθεί πρόσφατα μπορεί να καταγράφουν μετρήσεις γλυκόζης που είναι λιγότερο αξιόπιστες σε σχέση με εκείνες ενός μετρητή γλυκόζης αίματος. Αυτές οι μετρήσεις θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν περισσότερο κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών χρήσης του αισθητήρα.
  • Το επίπεδο της γλυκόζης σας αλλάζει γρήγορα: Εάν το επίπεδο γλυκόζης σας μεταβάλλεται γρήγορα, γίνεται πιο δύσκολη η σύγκριση των τιμών που εμφανίζονται στο Dexcom ONE και σε έναν μετρητή γλυκόζης αίματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές οι δύο συσκευές διαφορετικής τεχνολογίας μετρούν τη γλυκόζη από διαφορετικές πηγές (αίμα έναντι μεσοκυττάριου υγρού) και η γλυκόζη του αίματος αλλάζει λίγο νωρίτερα από τη γλυκόζη του μεσοκυττάριου υγρού. Όμως, μόλις σταθεροποιηθεί το επίπεδο γλυκόζης σας, οι τιμές θα πρέπει να πλησιάσουν και να είναι ευκολότερο να συγκριθούν.
  • Ασκείται πίεση στον αισθητήρα: Εάν κάτι πιέζει τον αισθητήρα Dexcom ONE, μπορεί να επηρεαστούν οι μετρήσεις σας. Αυτή η ασυμφωνία μάλλον θα επιλυθεί εύκολα μόλις αφαιρεθεί η πίεση.

Παρακολουθήστε τις μετρήσεις του Dexcom ONE για αρκετές ώρες για να σας βοηθήσει να καθορίσετε την καλύτερη πορεία δράσης για εσάς.

Ωστόσο, εάν οι ενδείξεις του αισθητήρα σας δεν ταιριάζουν με τα συμπτώματά σας:

  1. Πλύνετε τα χέρια σας με σαπούνι και νερό
  2. Στεγνώστε τα
  3. Κάντε μια μέτρηση από το δάχτυλο, με τον μετρητή σας

Εάν η τιμή του μετρητή σας ταιριάζει με τα συμπτώματά σας, χρησιμοποιήστε την για να λάβετε θεραπευτικές αποφάσεις.

Εκπαιδευτικό ταξίδι 5 βημάτων

Ανακαλύψτε εκπαιδευτικούς πόρους, οργανωμένους σε ένα ταξίδι 5 βημάτων, για να μάθετε βασικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα Dexcom ONE CGM, από την έναρξη, τις πρώτες 10 ημέρες, έως τη μακροπρόθεσμη χρήση του Dexcom ONE.

Βήμα 1: Τα βασικά του CGM
Βήμα 2: Ξεκινώντας την χρήση
Βήμα 3: Οι πρώτες 10 ημέρες σας
Βήμα 4: Χρήση του Dexcom ONE μακροπρόθεσμα
Βήμα 5: Κατανόηση των διακυμάνσεων του διαβήτη σας