Uzmanību! Atjaunots saderīgo ierīču saraksts! Skatīt sarakstu šeit

2. daļa — Dexcom ONE lietošanas sākšana
Dexcom ONE sistēmas sastāvdaļu pārskats
Dexcom ONE lietotnes iestatīšana

Lai lejupielādētu lietotni, meklējiet "Dexcom ONE" Apple vai Android lietotņu veikalā.

Ja pasūtījāt piederumus šajā tīmekļa vietnē, varat pieteikties lietotnē, izmantojot šī Dexcom konta informāciju (e-pasta adresi un paroli).

Dexcom ONE uztvērēja lietošanas sākšana
Kā ievietot sensoru un pievienot raidītāju
Glikozes līmeņa rādījumu un tendenču izprašana
Glikozes trauksmes iestatīšana