error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Hvis du ikke mottar meldinger, kan et av følgende være årsaken:
  • Alarmen Akutt lavt og varslene Lavt og/eller og Høyt er slått av.
  • En forsinkelse er innstilt for varslingene i alternativene for Follow-appen. Hvis forsinkelsen er en annen verdi enn 0, må du være under (eller over) terskelen for denne tiden før et varsel sendes.
  • Deleren deler kanskje ikke blodsukkermålinger.
  • Meldinger fra Dexcom Follow-appen kan ha blitt deaktivert i innstillingene på smartenheten.
  • Alle meldinger på din smartenhet kan ha blitt deaktivert i innstillingene på smartenheten.
  • Du er ikke tilkoblet Internett.
  • Dexcom-serveren kan være nede.
   
  LBL014643 Rev001
 • Hvis du får en ny smartenhet, må du installere Follow-appen på den nye enheten og logge deg på din Follow-konto. Du finner instruksjoner for installasjonen i brukerveiledningen. Etter installasjonen vil din delers blodsukkerhistorikk og trender vises på den nye enheten.

  LBL014643 Rev001
 • Besøk Dexcom compatibility for å finne ut om din enhet er kompatibel.

   

  LBL014643 Rev001