error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Snu smartenheten din på siden. Landskapsvisningen lar deg se opptil de siste 24 timene av sensormålingene. Hvis du har angitt hendelser, vil du se hendelsesmarkører.

  LBL014643 Rev002
 • Dette betyr at sensoren din ikke lenger virker. Fjern den sviktende sensoren og skift den ut med en ny.
  LBL014643 Rev001
 • Valget «Stopp sensor» er ikke aktivt fordi sensoren ikke har blitt startet. Når du er i en sensorøkt, vil «Stopp sensor» bli tilgjengelig. Når du har stoppet en sensorøkt, vil du ha muligheten til å starte en ny sensorøkt.
  LBL014643 Rev001
 • Dette ikonet betyr at du må kalibrere systemet, og det vil vises når tiden er inne for din 12 timers oppdateringskalibrering eller på et annet tidspunkt når en kalibrering kreves.
  LBL014643 Rev001
 • Dette skjermbildet betyr at du nylig la inn en blodsukkerverdi for kalibrering, og at sensoren har problemer med kalibreringen. Følg anvisningene på skjermen for å angi en fingerstikkverdi innen 15 minutter for å gjenopprette målingene.

  LBL014643 Rev001
 • Spørsmålstegnene betyr at senderen ikke forstår sensormålingene i øyeblikket. Du må vente minst 3 timer for at de skal slettes. Hvis de ikke slettes på denne tiden, må du kontakte din lokale forhandler for å få hjelp.
  LBL014643 Rev001
 • Varslet «Bluetooth av» betyr at denne funksjonen er slått av. Bluetooth må være på for at du skal kunne motta blodsukkerinformasjon på smartenheten. Du finner informasjon om hvordan du slår på Bluetooth i veiledningen til smartenheten.
  LBL014643 Rev001
 • Varslet «Signaltap» forteller deg når mottakeren og smartenheten ikke kommuniserer. Dette kan skje hvis du (og senderen) er for langt unna visningsenheten eller noe blokkerer sendersignalet slik at du ikke mottar sensorblodsukkermålingene.
  LBL014643 Rev001
 • Under første oppsett eller når du bytter til en sender, må du legge inn senderens serienummer (SN) i appen.

  Senderens serienummer er en rekke tall og/eller bokstaver som du finner på etiketten på senderesken eller på bunnen av senderen. Appen vil fortelle deg når du skal legge inn serienummeret.

  Når du har lagt senderens serienummer inn i appen, må du feste senderen til sensorkapselen. Paringen kan ta opptil 30 minutter. Når paringen er fullført, vil du ha muligheten til å starte en ny sensorøkt.

  LBL014643 Rev001
 • Besøk Dexcom compatibility for å finne ut om din enhet er kompatibel.

   

  LBL014643 Rev001
 • Din Dexcom G5 Mobile-sender er dekket av en begrenset garanti i tre måneder. Senderen er garantert fri for defekter i materialer og utførelse ved normal bruk. Brukerhåndboken har mer informasjon.
  LBL014643 Rev001
 • Senderen er dekket av en begrenset garanti for tre måneder fra forsendelsesdatoen. En varselmelding vises når senderen har ca. en uke igjen. Skift senderen snarest mulig etter at du ser denne meldingen.
  LBL014643 Rev001