error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Har Dexcom CLARITY informasjon om min mottaker og smartenhet?

Under delen Enheter på Dexcom CLARITYs oversiktsside vil du finne varslingsinnstillingene og siste opplasting fra enheten. Disse innstillingene er en referanse for deg og er forskjellige fra Dexcom CLARITY-innstillingene.

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004