error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Har Dexcom et resirkuleringsprogram for sensorapplikatoren ved lansering?

For øyeblikket har ikke Dexcom noe resirkuleringsprogram. Dexcom anbefaler at brukeren avhender den brukte applikatoren i henhold til lokale retningslinjer for blodholdige komponenter.

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016698 Rev001