error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Hvordan beregnes statistikk per dag og per time?

Daglig statistikk er beregnede verdier for den enkelte ukedagen over det valgte datointervallet. Hvis datointervallet for eksempel er 14 dager, vil alle CGM-verdier som samles inn på de to mandagene brukes i mandag-beregningene.

Statistikk per time er beregnede verdier for den enkelte timen på dagen over det valgte datointervallet. Hvis datointervallet for eksempel er syv dager, vil alle CGM-verdier som samles inn for hver individuelle time hver av de syv dagene brukes i beregningene.

 

 

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004