error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Hvordan defineres områdene for «tid innenfor område»?

Tid innenfor område er prosenten av tiden som blodsukkernivåene er innenfor lavt område, målområde og høyt område. Dexcom CLARITY viser tiden innenfor område for både dagtids- og nattetidsområder. Hver Dexcom CGM-måling sammenlignes med det egendefinerte målområdet for blodsukker og tilordnes kategorien Høyt, Innenfor område, Lavt eller Akutt lavt. Målingene telles opp og prosentene for hver kategori beregnes.

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014350 Rev 004