error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Vil hendelser som legges inn i min CGM-mottaker vises i Dexcom CLARITY? 

Alle hendelser som legges inn i din CGM vil vises i Dexcom CLARITY-diagrammene når dine data lastes opp fra ditt Dexcom G5® Mobile CGM-system eller du laster opp mottakeren din til CLARITY. Hvis du for eksempel legger inn «mosjon» den 5. juni kl. 17.00, vil dette vises i alle diagrammer som inkluderer 5. juni etter at dataene lastes opp fra nettskyen (ca. 3 timer etter at hendelsen legges inn) eller etter at du laster opp mottakeren for denne tidsperioden. 

Dexcom CLARITY® FAQ Topics:

LBL014555 Rev001