Hva er forskjellen på «Avstenging» og «Stopp sensor»?

Valget «Avstenging» vil slå av mottakeren og er som en på/av-knapp som midlertidig slår av all kommunikasjon mellom senderen og mottakeren under en sensorøkt. Du vil ikke motta sensorblodsukkermålinger og det vil ikke forlenge sensorens levetid. Hvis du bruker «Avstenging», kan du slå mottakeren på igjen ved å holde inne senterknappen ( eller Velg). Gi mottakeren minst 10 minutter for å kunne vise en måling etter at den slås på igjen.
Valget «Stopp sensor» vil avslutte sensorøkten. Det vises et rødt «stopplys» øverst til høyre i trendgrafen. Du vil ikke motta sensorblodsukkermålinger og du må kaste sensoren hvis du stopper økten.

LBL014643 Rev001

LBL014643 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region