Hvordan setter jeg opp Siri på G6-appen?

Med Dexcom G6-appen versjon 1.9 og nyere kan du be Siri om å lese Dexcom-glukosemålingene høyt og vise grafen direkte på låseskjermen.
Denne funksjonen er bare kompatibel med iOS-enheter som bruker iOS 13 og nyere, og støttede versjoner av Apple Watch og watchOS. Gå til www.dexcom.com/compatibility for å vise de kompatible smartenhetene. Sjekk Apples nettsted for å se om Siri er tilgjengelig i landet ditt. Hvis landet ditt ikke er oppført, kan du ikke bruke Siri-funksjonen for Dexcom G6 med morsmålet før Apple legger til landet ditt. Inntil da kan du bruke Siri med et annet tilgjengelig språk. Besøk Apples nettsted for kundestøtte for å finne ut hvordan du endrer Siris språk under telefoninnstillingene.
Aktivering av Siri
Følg disse trinnene for å aktivere:
  1. Sørg for at du er koblet til Internett.
  2. Klikk på "Siri-snarveier" i Dexcom G6-appinnstillingene.
  3. Trykk på knappen "Sett opp Siri-snarveier".
  4. Det startes en installasjonsveiviser som leder deg gjennom oppsettet av denne funksjonen. Hvis du ikke har aktivert Siri på iOS-enheten ennå, får du veiledning i å gjøre dette først.
  5. Skriv inn eller ta opp setningen du vil bruke når du skal aktivere oppgaven. Vi anbefaler "Hva er glukosenivået mitt?".
  6. Når du har satt opp setningen, vises den. Nå har du muligheten til å redigere setningen om nødvendig.
  7. Når du er klar, klikker du på "Ferdig" for å lagre.
Svar fra Siri
Når en måling er tilgjengelig, kan du aktivere Siri ved å bruke den valgte setningen (se instruksjonene for setningsoppsett ovenfor), og hun leser opp den gjeldende CGM-målingen og trendpilretningen.
Hvis ingen glukosemåling er tilgjengelig, blir du bedt om å sjekke Dexcom G6-appen for mer informasjon.
Dette er en valgfri funksjon som må settes opp med Siri-oppsettveiviseren i Dexcom G6-appen. Hvis du skal bruke denne funksjonen, må Siri være aktivert på telefonen, og du må være koblet til Internett når du bruker Siri på enheter som kjører iOS 13–14. Siri reagerer bare på din stemme og setningen du har valgt.

LBL021769 Rev001

LBL021769 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region