Hvorfor får jeg ikke glukosevarsler?

Det er flere grunner til at du kanskje ikke mottar forventede varsler. I Follow-appen din:
  • Sjekk delerens glukosevarsler. Slå på de varslene du ønsker.
  • Kontroller forsinkelsesinnstillingen for hver varsling. Hvis en forsinkelse er satt, blir du bare varslet hvis tilstanden varer lenger enn forsinkelsen.
  • Sjekk delerens status. Hvis du ser Ingen data, Frakoblet, Deler ikke eller fjernet av deler vil du ikke motta varsler. Spør deleren hvis du har spørsmål.
Andre problemer:
  • Sjekk at du er koblet til internett.
  • Åpne innstillinger, deretter varsler. Finn Follow-appen applisten og slå på varslinger.
  • Dexcoms server kan være nede.
Hvis du fortsetter å oppleve problemer, kan du kontakte din lokale Dexcom-representant.

LBL020468 Rev001

LBL020468 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region