Jeg har mistet sensorkoden min. Hva gjør jeg?

Uten sensorkoden må du kalibrere to ganger etter at en sensoroppvarming på 2 timer er fullført, en tredje gang 12 timer senere, en fjerde gang 12 timer etter det igjen, og deretter én gang i døgnet.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region