Kan jeg tilpasse varslingsinnstillingene?

For hver deler kan du velge hvilke glukosevarslinger du mottar. Endringer i innstillingene i Follow-appen påvirker ikke delerens CGM-innstillinger.
Følg disse instruksjonene for å endre varslingene:
  • Hvis deleren deler trendgrafen sin, gå til grafen deres og klikk på tannhjulet.
  • Hvis deleren ikke deler trendgrafen sin, trykk på listevisningen og gjør endringer.
Deleren bestemmer om du kan se trendgrafen deres.

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region