Kan jeg vise data fra Dexcom G6-systemet for kontinuerlig glukoseovervåking (CGM) på en Apple Watch?

Ja, du kan sjekke CGM-informasjonen på Apple Watch! Dexcom G6-appen støtter Apple Watch og kan brukes til å se på glukosemålingen, trendpilretningen og trendgrafen på en diskré måte. Bruk Digital Crown til å bla gjennom trendgrafvisningen med data for 1, 3 eller 6 timer.
Du kan også vise tallet og pilen som en komplikasjon på urskiven. Du kan velge mellom 5 komplikasjonsstiler avhengig av den foretrukne urskiven.
For å sette opp Dexcom G6 på Apple Watch må du bruke Watch-appen på en kompatibel iPhone*. For å legge til komplikasjoner bruker du Watch-appen til å velge urskiven og komplikasjonsstilen du foretrekker. Hvis du vil at fargen på Dexcom-komplikasjonen skal avspeile glukosestatusen, velger du alternativet med flere farger på urskiven.
Se instruksjonene for Apple Watch for mer informasjon om hvordan du setter opp en app på Apple Watch.
Når du vekker opp Apple Watch, synkroniserer den med de gjeldende CGM-dataene fra den kompatible iPhonen. Det kan oppstå en kort forsinkelse før Watch-appen eller komplikasjonen viser gjeldende informasjon. Plasser Dexcom G6-appen i dokken, og aktiver oppdatering av appen i bakgrunnen for best mulig ytelse. Apple begrenser antall ganger tredjepartsapper, for eksempel Dexcom, kan oppdatere klokkekomplikasjoner. Derfor ser du muligens "---" i stedet for et tall i løpet av dagen. Vi forstår at dette kan medføre ulemper. Hvis du trenger tilgang til CGM-dataene umiddelbart, kan du åpne G6-appen.
Vær oppmerksom på at Apple Watch bare kommuniserer med den kompatible iPhonen, ikke Dexcom G6-senderen. Du vil ikke motta alarmer/varsler eller andre beskjeder på Apple Watch med mindre den er koblet til en kompatibel iPhone. Hvis du for eksempel har klokken på og går ut, men lar iPhonen ligge igjen hjemme, vil du ikke motta noen CGM-oppdateringer.
*Kompatibilitet: Du finner en liste over kompatible enheter på www.dexcom.com/compatibility.

LBL021771 Rev001

LBL021771 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region