Kan sensoren startes om igjen etter 10 dager?

Nei. Det nye Dexcom G6 CGM-systemet er laget for å eliminere behovet for fingerstikkalibrering* og kan brukes i 10 dager uten omstart.
*Hvis glukosevarslene og målingene fra G6 ikke samsvarer med symptomer eller forventninger, må du bruke en blodsukkermåler til å ta beslutninger om diabetesbehandling.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region