Trenger jeg å bruke mottakeren min?

Du har muligheten til å bare bruke appen, bare mottakeren, eller begge deler samtidig.

LBL016698 Rev001

LBL016698 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region