Vil hendelser som legges inn i min CGM-mottaker vises i Dexcom Clarity?

Alle hendelser som legges inn i din CGM vil vises i Dexcom Clarity-diagrammene når dine data lastes opp fra ditt Dexcom G5 Mobile CGM-system eller du laster opp mottakeren din til Clarity. Hvis du for eksempel legger inn «mosjon» den 5. juni kl. 17.00, vil dette vises i alle diagrammer som inkluderer 5. juni etter at dataene lastes opp fra nettskyen (ca. 3 timer etter at hendelsen legges inn) eller etter at du laster opp mottakeren for denne tidsperioden.

LBL014555 Rev001

LBL014555 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Med enerett.

NO Flagg

NO

Endre region