error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Draai uw mobiele apparaat horizontaal. Met het mobiele apparaat in de liggende positie kunt u de sensorwaarden van de laatste 24 uur zien en, als u Gebeurtenissen hebt ingevoerd, uw Gebeurtenismarkeringen.

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw zender geldt een beperkte garantie van drie maanden, die ingaat vanaf de datum van verzending. Een waarschuwingsbericht geeft aan wanneer uw ontvanger nog ongeveer een week te gaan heeft. Vervang de zender zo snel mogelijk wanneer u dit bericht ziet. 

  LBL014624 Rev001
 • Dit betekent dat uw sensor niet meer werkt. Verwijder de defecte sensor en vervang deze door 

  een nieuwe.  

  LBL014624 Rev001
 • De optie Sensor stoppen is niet beschikbaar omdat de sensor nog niet is gestart. Wanneer u bezig bent met een sensorsessie, is Sensor stoppen beschikbaar. Wanneer u een sensorsessie hebt stopgezet, hebt u de mogelijkheid om een nieuwe sensorsessie te starten.  

  LBL014624 Rev001
 • Dit pictogram betekent dat u een kalibratie moet uitvoeren en wordt weergegeven wanneer het tijd is voor uw 12‐uurs kalibratie‐update, of dat op een ander tijdstip een extra kalibratie nodig is. 

  LBL014624 Rev001
 • Dit scherm betekent dat u onlangs een bloedglucosewaarde ter kalibratie hebt ingevoerd en dat de sensor moeite heeft met kalibreren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het invoeren van een vingerprikmeting binnen 15 minuten om de metingen te herstellen. 

  LBL014624 Rev001
 • De vraagtekens betekenen dat de zender de sensorwaarden op dit moment niet begrijpt. U moet minimaal drie uur wachten voordat ze verdwijnen. Als ze na drie uur niet verdwijnen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke distributeur, die u verder kan helpen. 

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing ‘Bluetooth is uitgeschakeld’ betekent dat deze functie is uitgeschakeld. Bluetooth moet zijn ingeschakeld om glucosegegevens op uw apparaat te kunnen ontvangen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor het inschakelen van Bluetooth.  

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing Signaalverlies geeft aan dat uw ontvanger of mobiele apparaat niet communiceert. Dit kan gebeuren als u en de zender zich te ver van het weergaveapparaat bevinden of wanneer iets het signaal van de zender blokkeert, waardoor u geen glucosemetingen van uw sensor ontvangt.

  LBL014624 Rev001
 • 1. Druk op het Share‐pictogram op het startscherm.

  2. Druk op het pictogram Volger toevoegen.

  3. Voer een bijnaam en het e‐mailadres in van de persoon die u wilt uitnodigen.

  4. Vul het e‐mailadres opnieuw in om te bevestigen.

  5. Bepaal op de volgende schermen wat u wilt delen.

  6. Druk op Uitnodiging sturen om uw nieuwe volger uit te nodigen.

  7. Uw Volger moet uw e‐mailuitnodiging accepteren om uw gegevens te kunnen zien.

  LBL014624 Rev001
 • Tijdens de eerste installatie of wanneer u een nieuwe zender gaat gebruiken, moet u het serienummer (SN) van uw zender in de app invoeren.  

  Het serienummer van de zender is een reeks cijfers en/of letters die u kunt vinden op het zenderdoosetiket of op de onderkant van de zender. De app zal u instructies geven voor het invoeren van het SN.  

  Bevestig de zender aan de sensorhouder nadat u het SN van de zender in de app hebt ingevoerd. Het koppelen kan tot 30 minuten duren. Nadat de koppeling is uitgevoerd, kunt u uw nieuwe sensorsessie starten.

  LBL014624 Rev001
 • Ga naar Dexcom compatibility om te bepalen of uw apparaat compatibel is.  

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw Dexcom G5 Mobile‐zender geldt een beperkte garantie van drie maanden. De garantie is bij normaal gebruik van toepassing op materiaal‐ en fabricagefouten. Raadpleeg de gebruikersgids voor meer informatie.  
  LBL014624 Rev001