error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • De laatste Follow-release bevat belangrijke updates van de app die de gebruikerservaring verbeteren en waardoor Dexcom zijn klanten beter van dienst kan zijn.

 • Ja, u kunt kiezen welke glucosemeldingen u voor elke Sharer ontvangt. Wijzigingen van instellingen in de Follow-app hebben geen invloed op de CGM-instellingen van Sharer.

  Volg deze instructies om meldingen te wijzigen:
  • Als Sharer zijn/haar trendgrafiek deelt, ga naar de grafiek en tik op het tandwielpictogram.
  • Als de Sharer zijn/haar trendgrafiek niet deelt, tikt u in de lijstweergave en voert de wijzigingen uit.
  De Sharer besluit of u zijn/haar trendgrafiek kan zien.
 • Om de glucosewaarden van de Sharer in de laatste 24 uur te bekijken:  
  • Alle gebruikers van de Follow-versie kunnen op de 24-uursklok tikken op de pagina van hun Sharer’
  • Gebruiker van versie 4.0 en hoger kunnen het Smart-apparaat ook zijwaarts houden om meer gedetailleerde gegevens te zien. Tik op de grafiek voor meer informatie. Uw Smart-apparaat moet schermrotatie toestaan.
 • Ja, u krijgt Follow-meldingen wanneer de app wordt gesloten.

 • Nee, het geluid op uw Smart-apparaat moet ingeschakeld zijn om meldingsgeluiden te ontvangen.

 • Als u van Smart-apparaat wisselt, moet u de Dexcom Follow-app op uw nieuwe apparaat installeren. Uw Sharer moet u verwijderen van zijn Follower, en u dan opnieuw uitnodigen.

 • Meldingen toestaan vanuit Follow in de instellingen van uw Smart-apparaat.
  1. 1. Ga naar de instellingen van uw Smart-apparaat.
  2. 2. Ga naar meldingen
  3. 3. Zoek Follow in de app-lijst en schakel meldingen in.
  Vergeet meldingen niet. Geef toestemming om meldingen op uw vergrendelde scherm weer te geven. Kies een hoog volume.
 • Volg tot tien (10) Sharers met Dexcom Follow.*

   

  * Bij Follow-versie 4.0 en hoger zijn maximaal tien (10) Followers toegestaan. In vroegere versies zijn maximaal vijf (5) Followers toegestaan.

 • Raadpleeg de Dexcom-compatibiliteitsoverzicht voordat u een update van het besturingssysteem van uw Smart- of mobiele apparaat uitvoert. Dexcom test zijn apps op compatibiliteit bij nieuwe besturingssysteemversies nadat ze zijn vrijgegeven.

 • Volg de glucosewaarden van een Dexcom CGM-gebruiker op afstand met de Dexcom Follow-app. Nadat de uitnodiging van een Sharer is geaccepteerd, kan de Follower het volgende zien:
  • Glucosewaarde van de Sharer
  • Trendpijl van de Sharer met zijn/haar glucosesnelheid en -richting
  • Glucosemeldingen over wijzigingen, zoals Laag of Hoog
  De Smart-apparaten van zowel de Sharer als Follower moeten een mobiele dataverbinding of wifi hebben. Een lijst met Smart-apparaten die met Dexcom-apps compatibel zijn, vindt u op dexcom.com/compatibility.
 • Er zijn diverse redenen waarom u mogelijk geen verwachte meldingen ontvangt. In uw Follow-app:
  • Controleer de glucosemeldingen van uw Sharer. Schakel de meldingen in die u wenst te ontvangen.
  • Controleer de ingestelde vertraging voor elke melding. Als een vertraging is ingesteld, ontvangt u alleen een melding als de toestand langer duurt dan de vertraging.
  • Controleer de status van uw Sharer. Als u Geen gegevens, Verbinding verbroken, Niet delen of Verwijderd door Sharer ziet, ontvangt u geen meldingen. Stel eventuele vragen aan uw Sharer.
  Andere problemen:
  • Controleer uw internetverbinding.
  • Open Instellingen, dan Meldingen. Zoek Follow in de app-lijst en schakel meldingen in.
  • De Dexcom-server kan niet werken.
  Als u problemen blijft ondervinden, neemt u contact op met uw lokale Dexcom-vertegenwoordiger.
 • Draai uw mobiele apparaat horizontaal. Met het mobiele apparaat in de liggende positie kunt u de sensorwaarden van de laatste 24 uur zien en, als u Gebeurtenissen hebt ingevoerd, uw Gebeurtenismarkeringen.

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw zender geldt een beperkte garantie van drie maanden, die ingaat vanaf de datum van verzending. Een waarschuwingsbericht geeft aan wanneer uw ontvanger nog ongeveer een week te gaan heeft. Vervang de zender zo snel mogelijk wanneer u dit bericht ziet. 

  LBL014624 Rev001
 • Dit betekent dat uw sensor niet meer werkt. Verwijder de defecte sensor en vervang deze door 

  een nieuwe.  

  LBL014624 Rev001
 • De optie Sensor stoppen is niet beschikbaar omdat de sensor nog niet is gestart. Wanneer u bezig bent met een sensorsessie, is Sensor stoppen beschikbaar. Wanneer u een sensorsessie hebt stopgezet, hebt u de mogelijkheid om een nieuwe sensorsessie te starten.  

  LBL014624 Rev001
 • Dit pictogram betekent dat u een kalibratie moet uitvoeren en wordt weergegeven wanneer het tijd is voor uw 12‐uurs kalibratie‐update, of dat op een ander tijdstip een extra kalibratie nodig is. 

  LBL014624 Rev001
 • Dit scherm betekent dat u onlangs een bloedglucosewaarde ter kalibratie hebt ingevoerd en dat de sensor moeite heeft met kalibreren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het invoeren van een vingerprikmeting binnen 15 minuten om de metingen te herstellen. 

  LBL014624 Rev001
 • De vraagtekens betekenen dat de zender de sensorwaarden op dit moment niet begrijpt. U moet minimaal drie uur wachten voordat ze verdwijnen. Als ze na drie uur niet verdwijnen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke distributeur, die u verder kan helpen. 

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing ‘Bluetooth is uitgeschakeld’ betekent dat deze functie is uitgeschakeld. Bluetooth moet zijn ingeschakeld om glucosegegevens op uw apparaat te kunnen ontvangen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor het inschakelen van Bluetooth.  

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing Signaalverlies geeft aan dat uw ontvanger of mobiele apparaat niet communiceert. Dit kan gebeuren als u en de zender zich te ver van het weergaveapparaat bevinden of wanneer iets het signaal van de zender blokkeert, waardoor u geen glucosemetingen van uw sensor ontvangt.

  LBL014624 Rev001
 • Tijdens de eerste installatie of wanneer u een nieuwe zender gaat gebruiken, moet u het serienummer (SN) van uw zender in de app invoeren.  

  Het serienummer van de zender is een reeks cijfers en/of letters die u kunt vinden op het zenderdoosetiket of op de onderkant van de zender. De app zal u instructies geven voor het invoeren van het SN.  

  Bevestig de zender aan de sensorhouder nadat u het SN van de zender in de app hebt ingevoerd. Het koppelen kan tot 30 minuten duren. Nadat de koppeling is uitgevoerd, kunt u uw nieuwe sensorsessie starten.

  LBL014624 Rev001
 • Ga naar Dexcom compatibility om te bepalen of uw apparaat compatibel is.  

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw Dexcom G5 Mobile‐zender geldt een beperkte garantie van drie maanden. De garantie is bij normaal gebruik van toepassing op materiaal‐ en fabricagefouten. Raadpleeg de gebruikersgids voor meer informatie.  
  LBL014624 Rev001