error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Draai uw mobiele apparaat horizontaal. Met het mobiele apparaat in de liggende positie kunt u de sensorwaarden van de laatste 24 uur zien en, als u Gebeurtenissen hebt ingevoerd, uw Gebeurtenismarkeringen.

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw zender geldt een beperkte garantie van drie maanden, die ingaat vanaf de datum van verzending. Wanneer u op het scherm van de zender ‘Batterij bijna leeg’ ziet, moet u de zender zo snel mogelijk vervangen. De batterij van uw zender kan soms al wel één week nadat deze waarschuwing verschijnt, zijn leeggelopen.

  LBL014624 Rev001
 • Dit betekent dat uw sensor niet meer werkt. Verwijder de defecte sensor en vervang deze door een nieuwe.

  LBL014624 Rev001
 • Sensor stoppen is niet beschikbar omdat de sensor nog niet is gestart. Wanneer u bezig bent met een sensorsessie, is Sensor stoppen beschikbaar. Wanneer u een sensorsessie hebt stopgezet, hebt u de mogelijkheid om een nieuwe sensorsessie te starten.

  LBL014624 Rev001
 • Dit pictogram betekent dat u een kalibratie moet uitvoeren en wordt weergegeven wanneer het tijd is voor uw 12-uurs kalibratie-update, of dat op een ander tijdstip een extra kalibratie nodig is.

  LBL014624 Rev001
 • Dit scherm betekent dat u onlangs een bloedglucosewaarde ter kalibratie hebt ingevoerd en dat de sensor moeite heeft met kalibreren. Volg de aanwijzingen op het scherm voor het invoeren van een vingerprikmeting binnen 15 minuten om de metingen te herstellen.

  LBL014624 Rev001
 • De vraagtekens betekenen dat de zender de sensorwaarden op dit moment niet begrijpt. U moet minimaal drie (3) uur wachten voor dat ze verdwijnen. Als ze na drie uur niet verdwijnen, kunt u contact opnemen met de plaatselijke distributeur, die u verder kan helpen.

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing dat Bluetooth uit is betekent dat deze functie is uitgeschakeld. Bluetooth moet zijn ingeschakeld om glucosegegevens op uw apparaat te kunnen ontvangen. Raadpleeg de handleiding van uw mobiele apparaat voor het inschakelen van Bluetooth.

  LBL014624 Rev001
 • De waarschuwing voor verlies van het signaal geeft aan dat uw ontvanger of mobiele apparaat niet communiceert. Dit kan gebeuren als u en de zender zich te ver van het weergaveapparaat bevinden of wanneer iets het signaal van de zender blokkeert, waardoor u geen glucosemetingen van uw sensor ontvangt.

  LBL014624 Rev001
 • Nadat u uw Share-functies hebt geactiveerd, drukt u in het scherm Share-status op het tabblad Volgers. Daarna voert u de bijnamen en e-mailadressen van maximaal vijf volgers in. Voer het e-mailadres van de volger nogmaals in ter bevestiging (de volger krijgt op dit e-mailadres een e-mail met een uitnodiging). Wanneer u klaar bent met het toevoegen van volgers, drukt u op de knop Klaar.
  LBL014624 Rev001
 • Tijdens het uitvoeren van de installatiewizard moet u het serienummer van uw zender invoeren. Als u dit juist hebt ingevoerd, wordt u gevraagd om de sensor te plaatsen en de zender te bevestigen. Als u dat hebt gedaan, duurt het maximaal 30 minuten totdat uw mobiele apparaat en zender met elkaar zijn verbonden.
  LBL014624 Rev001
 • Ga naar Dexcom compatibility om te bepalen of uw apparaat compatibel is.

   

  LBL014624 Rev001
 • Voor uw Dexcom G5 Mobile-zender geldt een beperkte garantie van drie maanden, die ingaat vanaf de datum van verzending. De garantie is bij normaal gebruik van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. Voor meer informatie kunt u de garantiekaart raadplegen die bij uw Dexcom G5 Mobile-systeem is meegeleverd.
  LBL014624 Rev001