Hoe zijn de bereiken gedefinieerd voor Tijd binnen Bereik?

Tijd binnen Bereik is het tijdspercentage dat de glucosewaarden laag, binnen bereik, en hoog waren. Dexcom Clarity geeft de tijd binnen het bereik weer, van zowel uw dag- als nachtwaarden. Elke Dexcom CGM-meting wordt vergeleken met uw glucosestreefbereik en ingedeeld in een categorie: Hoog, Binnen Bereik, Laag, of Urgent Laag. De metingen worden bijgehouden en vervolgens worden percentages voor elke categorie berekend.

LBL014350 Rev 004

LBL014350 Rev 004

© 2024 Dexcom, Inc. Alle rechten voorbehouden.

NL vlag

NL

Wijzig Regio