error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Czy wprowadzono jakieś zmiany dotyczące alarmów i ostrzeżeń? 

Ostrzeżenie o zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu to nowe ostrzeżenie, które z wyprzedzeniem ostrzega użytkowników (w ciągu 20 minut) o epizodzie ciężkiej hipoglikemii (55 mg/dl lub 3,1 mmol/l) — umożliwia to podjęcie odpowiednich działań przed wystąpieniem zdarzenia. „Schemat ostrzeżeń” umożliwia użytkownikom dostosowanie drugiej grupy ostrzeżeń.  Typowym przykładem będą użytkownicy, którzy chcą ustawić inny schemat ostrzeżeń dla pory dziennej i pory nocnej.

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016375 Rev001