error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Jak udostępnić obserwatorom moje dane dotyczące poziomu glukozy z systemu G6?

Dexcom Share to funkcja w aplikacji G6, która pozwala na zdalne monitorowanie.   Jedna osoba (osoba przesyłająca informacje) może udostępniać swoje dane CGM innej osobie (obserwatorowi). Aby skonfigurować udostępnianie, wystarczy nacisnąć ikonę udostępniania w aplikacji i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

* Wymagana jest osobna aplikacja Follow i połączenie z Internetem.  

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016375 Rev001