error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Odkryj system ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM, Continuous Glucose Monitoring) Dexcom G5® Mobile

System CGM charakteryzują wyjątkowe możliwości. Podczas gdy inne glukometry podają wartość dla pojedynczego punktu w czasie, system CGM dostarcza dynamicznych danych poziomu glukozy, przedstawiając jego zmiany w czasie. Co więcej, dzięki systemowi Dexcom G5 Mobile nie jest już konieczne kontrolne pobieranie krwi z palca w celu podejmowania codziennych decyzji dotyczących poziomu glukozy. Pobieranie krwi z palca jest wymagane jedynie co 12 godzin w celu kalibracji. Uwaga: to zdanie przeniesiono poniżej do objaśnienia oznaczonego gwiazdką oraz sformułowano je inaczej.

 

 *Jeśli ostrzeżenia i odczyty dotyczące poziomu glukozy nie pasują do Twoich objawów lub oczekiwań, wykonaj pomiar krwi z palca, aby potwierdzić poziom glukozy we krwi. Pobranie krwi z palca jest wymagane co 12 godzin w celu kalibracji.

Poznaj system Dexcom G5® Mobile CGM

1.    Niewielki czujnik, który mierzy poziom glukozy tuż pod skórą.

 

2.   Nadajnik, który znajduje się na czujniku i bezprzewodowo przesyła dane do zgodnego urządzenia mobilnego lub odbiornika.

 

3.   Zgodne urządzenie mobilne z aplikacją Dexcom G5 Mobile App LUB przenośny odbiornik Dexcom G5 Mobile Receiver. Każde z wybranych urządzeń będzie wyświetlać trendy poziomu glukozy w żywych kolorach — w ten sposób można łatwo ocenić, czy poziom glukozy jest wysoki, niski czy w normie.

 

Przenośny odbiornik Dexcom G5 Mobile Receiver można też nabyć jako opcjonalne urządzenie wyświetlające.

 

Zgodność z urządzeniami mobilnymi z systemem Android i urządzeniami Apple(3)

Dzięki pierwszej na świecie mobilnej platformie CGM poziom glukozy we krwi można monitorować w każdym miejscu

Dexcom G5® Mobile jest pierwszym na świecie systemem ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) w czasie rzeczywistym zatwierdzonym do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 2 roku życia. Dzięki wbudowanej do nadajnika technologii Bluetooth system Dexcom G5 Mobile umożliwia całkowicie zdalne przeglądanie poziomów glukozy, trendów i danych za pomocą zgodnego urządzenia mobilnego.

Otrzymuj ostrzeżenia o niskim i wysokim poziomie glukozy

System Dexcom G5® Mobile CGM zapewnia wyświetlanie ostrzeżeń o zbyt dużym wzroście lub spadku poziomu glukozy bezpośrednio na  zgodnym urządzeniu mobilnym.

 

Śledź swoje działania

Teraz możesz monitorować zdarzenia wpływające na poziom glukozy za pomocą zgodnego urządzenia mobilnego. System Dexcom G5 Mobile CGM zapewnia platformę do wprowadzania spersonalizowanych zdarzeń, umożliwiając monitorowanie wpływu codziennych czynności na trendy poziomu glukozy.

Udostępniaj swoje dane CGM za pomocą aplikacji Dexcom Share®

Dzięki systemowi Dexcom G5 Mobile CGM możesz utrzymywać kontakt w czasie rzeczywistym z najbliższymi osobami — korzystając jedynie ze zgodnego urządzenia mobilnego. 

 

Aby rozpocząć, należy wykonać 3 proste czynności:

1.    Włączyć funkcję Dexcom Share w aplikacji G5 Mobile App

2.    Zaprosić maksymalnie 5 osób do grupy Obserwatorów

3.    Obserwatorzy muszą jedynie pobrać aplikację Dexcom Follow® App i mieć połączenie z Internetem

 

Dzięki odczytom poziomu glukozy wyświetlanym w czasie rzeczywistym bezpośrednio na urządzeniu mobilnym Obserwatora, możesz udostępniać informacje o stanie swojego zdrowia w kręgu osób udzielających wsparcia, tak aby lepiej radzić sobie z cukrzycą i zachowywać spokój.

 

Dokładność i skuteczność detekcji

Firma Dexcom wyznacza standardy pod względem śledzenia zmian w glikemii. Wyjątkowa dokładność i skuteczność detekcji systemu CGM stanowi o jego niezawodności. System Dexcom G5® Mobile CGM zapewnia ciągłe monitorowanie poziomu glukozy w sposób nie tylko atrakcyjny, ale też spójny i dokładny pod względem dostarczania wyników.1,2.

 

Kiedy NIŻSZY znaczy lepszy

Dorośli1*Wskaźniki wydajnościDzieci2*
9% Ogólna dokładność
Średnia ARD% (MARD), 40–400 mg/dl (2,22–22,22 mmol/l) 
(średni procentowy błąd bezwzględny a wartość odniesienia na wszystkich poziomach glukozy)
10%
7% Różnice w odczytach między czujnikami 
Procentowy współczynnik zmienności (CV) 
(Stałe wyniki wszystkich czujników)
7%
Dzień 1: 11%
Dzień 4: 8%
Dzień 7: 9%
Dokładność przez cały czas 
Średnia ARD% (MARD), 40–400 mg/dl (2,22–22,22 mmol/l) 
(Stała charakterystyka czujnika w czasie) Średnia codzienna kalibracja 2 × na dobę
Dzień 1: 13%
Dzień 4: 8%
Dzień 7: 10%

 

Kiedy WYŻSZY znaczy lepszy

Dorośli1*Wskaźniki wydajnościDzieci2*
92%
[99.5%]
Dokładność kliniczna 
% odczytów w strefie A na wykresie błędów Clarke’a (CEG, Clarke Error Grid 
[% CEG w strefach A + B]
90%
[98.5%]
98% Żywotność czujnika 
% czujników, które wytrzymują do 7 dni użytkowania
94%

* Punktem odniesienia jest YSI (urządzenie laboratoryjne Yellow Springs Laboratory)

Źródła :

 

1. Bailey, Chang, Christiansen Clinical Accuracy of a Continuous Glucose Monitoring System with an Advanced Algorithm J Diabetes Sc Tech 2015 Vol 9(2) 209-214

2. Laffel Improved Accuracy of Continuous Glucose Monitoring Systems in Pediatric Patients with Diabetes Mellitus - Results from Two Studies Diabetes Technology & Therapeutics Volume 18, Supplement 2, 2016

3. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wykaz zgodnych urządzeń mobilnych.

Local Dexcom Distributor

 

Proglikemia Sp. z o.o
ul. Prosta 51
00-838 Warszawa
Tel.: +48 22 101 01 78
Faks: +48 15 649 96 47
kontakt@dexcompolska.pl
dexcompolska.pl