error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart


POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE DEXCOM

PRIČUJOČA POLITIKA ZASEBNOSTI DRUŽBE DEXCOM VELJA OD 11. FEBRUARJA 2019 IN NADOMEŠČA PREDHODNE POLITIKE ZASEBNOSTI DRUŽBE DEXCOM.

Pričujoča Politika zasebnosti družbe DexCom, Inc. in vseh njenih odvisnih družb, in sicer DexCom (UK) Limited, DexCom Sweden AB, DexCom (UK) Intermediate Holdings Ltd., DexCom Operating Ltd., DexCom (UK) Distribution Limited, DexCom Deutschland GmbH, DexCom Suisse GmbH, Nintamed Handles GmbH, DexCom (Canada), Inc., DexCapital, LLC, DexCom International Ltd., DexCom Philippines, SweetSpot Diabetes Care, Inc., The Glucose Program, LLC, in Type Zero Technologies, Inc. (skupaj »Dexcom«), velja za spletno mesto družbe Dexcom na naslovu https://www.dexcom.com/ ter spletne strani in druge spletne naslove, do katerih je mogoče dostopati s takšnega mesta, kar brez omejitev vključuje spletno trgovino DexCom Store (skupaj »spletno mesto«); programske aplikacije, katerih prenos je mogoč na spletnem mestu, v trgovini Apple® App Store, na drugih lokacijah ponudnikov mobilnih storitev ali drugih lokacijah, ki jih navedemo in do katerih je mogoče dostopati prek računalnikov ali mobilnih naprav (»programske aplikacije«); izdelke družbe Dexcom (»izdelkiDexcom«) in naše podatkovne storitve, ki so prek spleta na voljo uporabnikom izdelkov ali programskih aplikacij Dexcom, ki zagotavljajo ali dovoljujejo dostop do, zbiranje, hranjenje, obdelovanje, analiziranje in/ali prenos podatkov, ustvarjenih z izdelki ali programskimi aplikacijami Dexcom(»podatkovne storitve«); prav tako velja za vsa elektronska ali druga sporočila, ki vam jih pošljemo in ki so povezana z ali se nanašajo na pričujočo Politiko zasebnosti (skupaj, vključno s spletnim mestom, programskimi aplikacijami, izdelki Dexcom, podatkovnimi storitvami in sporočili, ki vam jih pošljemo, »izdelki in storitveDexcom«).

Vsakega uporabnika naših izdelkov in storitev ter vsakega starša ali skrbnika, ki deluje v imenu takšnega uporabnika, imenujemo »vi« ali »uporabnik«. Prav tako vsako podjetje, v imenu katerega uporabnik uporablja izdelke ali storitve Dexcom, imenujemo »vi« ali »uporabnik«. Izdelek Dexcom, ki ga uporablja uporabnik, za katerega je bil izdan recept ali za katerega ima uporabnik izven ZDA zakonsko pooblastilo, imenujemo »uporabniški pripomoček«. Za pričujočo Politiko zasebnosti veljajo veljavni Pogoji uporabe družbe Dexcom, ki so na voljo na vaši lokalni spletni strani www.dexcom.com, v primeru navzkrižja med pričujočo Politiko zasebnosti in Pogoji uporabe družbe Dexcom pa prevladajo določbe pričujoče Politike zasebnosti. Pod sodnimi pristojnostmi, kjer je to primerno, se z uporabo izdelka ali storitve Dexcom strinjate z določbami pričujoče Politike zasebnosti.

Informacije, ki jih prejmemo. Če je za vaše območje sodne pristojnosti potrebna izrecna pritrdilna privolitev v zvezi z enim ali več pogojev te Politike zasebnosti, kar brez omejitev vključuje zbiranje in uporabo osebnih podatkov (opredeljenih v nadaljevanju), naveden/-i izraz/-i velja/-jo samo ob vašem izrecnem pritrdilnem soglasju. S tem, ko v tej Politiki zasebnosti izberete »sprejmi«, podajate svojo izrecno pritrdilno privolitev v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

V vaše osebne podatke, ki jih prejmemo (ki jih skupaj imenujemo vaši »osebni podatki«), spadajo informacije o registraciji in naročilih, povratne informacije, informacije o podatkovnih storitvah, informacije o uporabi in pridobljene informacije:

»Informacije o registraciji in naročilih« so informacije, ki jih morate podati ob registraciji na spletni strani družbe Dexcom, ki jo opravite za namene uporabe svojega izdelka ali storitve Dexcom, ali informacije, ki jih posredujete družbi Dexcom ob naročilu izdelkov ali storitev Dexcom pri družbi Dexcom. Te informacije lahko vključujejo vaše ime, naslov, telefonsko številko, e-naslov in druge podatke za stik, informacije o plačilih, vključno z vašim ponudnikom zdravstvenega zavarovanja, če obstaja, kot tudi informacije o uporabi izdelkov in storitev Dexcom, vključno s serijsko številko vašega uporabniškega pripomočka.

»Povratne informacije« so informacije o uporabi izdelkov in storitev Dexcom, ki nam jih posredujete prek našega spletnega mesta, naših podatkovnih storitev ali kako drugače, in ki se navezujejo na izdelke in storitve Dexcom ali druge zadeve, povezane z nami ali našim poslovanjem, vključno z metapodatki, povezanimi s temi informacijami.

»Informacije o podatkovnih storitvah« so informacije, ki jih prejmemo in posredujemo prek svojih izdelkov ali storitev, vključno s/z:

 • izmerjenimi vrednostmi krvnega sladkorja,
 • informacijami, povezanimi z vsemi izmerjenimi vrednostmi krvnega sladkorja, vključno z datumom, časom in identifikacijskimi podatki pripomočka,
 • vnosom pragov v podatkovne storitve ali programske aplikacije in obvestili, ki izhajajo iz teh pragov,
 • katerimi koli podatki, ki so jih ustvarili ali jih uporabljajo izdelki Dexcom zaradi oblikovanja drugih informacij o podatkovnih storitvah ali ki so nam kako drugače na voljo prek vaših izdelkov Dexcom, na primer podatki, uporabljeni za tehnično podporo,
 • informacijami, ki ste jih podali vi ali jih je o vas podala druga oseba, ki ste jo določili za prejemanje vseh vaših osebnih podatkov prek funkcij izdelka ali storitve Dexcom (takšno osebo imenujemo »določeni prejemnik«),
 • informacijami podatkovnih storitev tretjih oseb, ki ste jih pooblastili, da nam informacije posredujejo, in sicer prek podatkovnih storitev tretjih oseb ali možnosti, ki vam jo omogočimo prek naših podatkovnih storitev (vsako podatkovno storitev tretje osebe, ki ste jo pooblastili, da nam posreduje informacije, ali pri kateri ste pooblastili nas, da nam lahko posreduje vaše informacije, imenujemo »določena storitev tretje osebe»).

V »Informacije o uporabi« spadajo:

 • Informacije, ki jih prejmemo od računalnika, mobilnega telefona ali druge naprave, ki jo uporabljate v povezavi z izdelki in storitvami Dexcom, in informacije, ki jih prejemamo od teh izdelkov in storitev glede vaše uporabe, v katere lahko spadajo vaš IP-naslov in druge informacije o vašem računalniku, internetnih storitvah, vrsti brskalnika, ki ga uporabljate, in vaših dejavnostih med uporabo izdelkov in storitev Dexcom, na primer kako pogosto odpirate programske aplikacije, svoje nastavitve in druge dejavnosti, povezane z vašo uporabo sestavnih delov izdelkov in storitev Dexcom.
 • Informacije, ki jih od vas prejmemo v zvezi s svojo prošnjo za podajanje komentarjev ali povratnih informacij o tretjih osebah.
 • Informacije, ki jih lahko prejmemo od oglaševalcev in drugih tretjih oseb, ko kliknete na oglase ali povezave do spletnih mest tretjih oseb med uporabo izdelkov ali storitev Dexcom, vključno s stranmi, ki jih obiščete, vašimi dejavnostmi na teh straneh in nakupi ali drugimi transakcijami, ki jih opravite pri teh tretjih osebah.

»Pridobljene informacije« so informacije, ki jih ustvarjamo z združevanjem in/ali analiziranjem nekaterih ali vseh vaših osebnih podatkov.

Če kateri od zgoraj opisanih osebnih podatkov ne razkrivajo vaše identitete, lahko takšne »druge informacije« uporabimo za kakršen koli namen, razen če je z veljavno zakonodajo določeno drugače. Če se od nas v skladu z veljavno zakonodajo zahteva, da druge informacije obravnavamo kot osebne podatke, jih lahko uporabimo za vse namene, za katere uporabljamo in razkrivamo osebne podatke.

Vaše pravice in obveznosti

Na splošno imate pravico, da lahko v katerem koli trenutku dostopate do svojih osebnih podatkov. Pravico imate zahtevati popravek, brisati, prenesti nekatere od teh informacij drugim organizacijam ali omejiti njihovo obdelavo. Prav tako imate pravico nasprotovati določeni obdelavi in, če smo vas prosili za privolitev za obdelavo vaših podatkov, pravico preklicati to privolitev. Omenjene pravice so lahko v določenih situacijah omejene – na primer če bi bile z izpolnjevanjem vaše zahteve razkriti osebni podatki o drugi osebi ali če lahko dokažemo, da smo pravno zavezani k obdelavi vaših podatkov. V nekaterih primerih to lahko pomeni, da lahko hranimo podatke, tudi če prekličete privolitev. Za informacije o kakršnih koli omejitvah vaših pravic se obrnite na našo službo za varstvo podatkov. Podrobneje:

 • Informacije o registraciji in naročilih lahko kadar koli posodobite tako, da se prijavite v svoj račun na našem spletnem mestu in se strinjate, da boste svoje informacije o registraciji in naročilih vedno posodabljali, dokler bo vaš račun aktiven.
 • V svojem uporabniškem računu lahko pregledujete, posodabljate in brišete določene osebne podatke, s preklicem uporabniškega računa pa lahko prekličete tudi uporabo določenih storitev Dexcom. S funkcijami določenih podatkovnih storitev boste morda lahko pregledovali, posodobili in brisali določene posredovane osebne podatke ali njihovo uporabo, prek podatkovne storitve pa lahko prekličete uporabo določenih podatkovnih storitev. Prekličete lahko tudi uporabo programske aplikacije ali podatkovne storitve, ki za delovanje potrebuje programsko aplikacijo, tako da odstranite programsko aplikacijo s svojega računalnika, telefona ali druge naprave, na kateri je nameščena.
 • Obrnite se na nas prek e-naslova privacy@dexcom.com, če želite pregledati, popraviti, posodobiti, zadržati ali izbrisati svoje osebne podatke ali če želite preklicati svojo privolitev, ki ste nam jo predhodno posredovali. V svoji prošnji pojasnite, katere osebne podatke želite spremeniti in ali želite preprečiti dostop do osebnih podatkov v naši podatkovni zbirki, ali pa nam sporočite, katere omejitve želite uveljavljati pri naši uporabi vaših osebnih podatkov. Zaščitimo vas lahko tako, da obravnavamo samo prošnje glede osebnih podatkov, ki so povezane z določenim e-naslovom, ki ste ga uporabili za pošiljanje prošnje, zato bomo morda pred obravnavanjem vaše prošnje morali preveriti vašo identiteto. Vašo prošnjo si bomo prizadevali obravnavati v najkrajšem možnem času. Upoštevajte, da bomo morda morali ohraniti določene informacije za potrebe vodenja evidenc in/ali zaradi opravljanja vseh transakcij, ki ste jih pričeli, preden ste zahtevali takšno spremembo ali brisanje. V naših podatkovnih zbirkah ali drugih evidencah bodo morda ostali določeni ostanki informacij, ki jih ne bomo odstranili.
 • Če boste nam ali našim ponudnikom storitev posredovali kakršne koli osebne podatke, ki se nanašajo na druge osebe, pomeni, da imate za to pooblastila in da nam dovoljujete uporabo teh informacij v skladu s pričujočo Politiko zasebnosti.
 • Kadar bomo zahtevali, da vaši osebni podatki izpolnjujejo zakonske ali pogodbene obveznosti, bo posredovanje takšnih podatkov obvezno, če pa takšnih podatkov ne boste posredovali, ne bomo mogli upravljati razmerja ali izpolnjevati naloženih obveznosti. V vseh drugih primerih je podajanje zahtevanih osebnih podatkov neobvezno.

Kaj počnemo z informacijami, ki jih prejmemo (namen zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov)

Informacije o registraciji in naročilih:informacije o registraciji in naročilih zbiramo in uporabljamo za upravljanje vašega računa ter izdelkov in storitev Dexcom, ki veljajo za vas, in sicer kot je opisano spodaj. Vaš e-naslov zabeležimo in uporabljamo za vzpostavljanje stika z vami glede vašega računa. Informacij o registraciji in naročilih ne objavljamo javno. Vaš uporabniški račun ter informacije o registraciji in naročilih bomo zabeležili in uporabljali za povezovanje vaše uporabe storitev Dexcom in programskih aplikacij z vašo uporabo izdelkov Dexcom, do njih pa bodo morda imeli dostop naši zaposleni, ki zagotavljajo storitve Dexcom.

Povratne informacije: ni vam treba podajati nobenih povratnih informacij, če pa se za to odločite, jih podajate za uporabo, ki jo sami določimo, pri čemer velja, da ne bomo razkrili vaše identitete ali vključili katere koli informacije, na podlagi katere bi bila vaša identiteta razkrita. Povratne informacije lahko zbiramo in uporabljamo ter posredujemo svojim strankam in tretjim osebam v obliki, v kateri ste jih posredovali vi, ali pa v obliki odlomkov, v združeni ali anonimni obliki ter z ali brez navedbe vašega imena kot vira. Povratne informacije lahko uporabimo tudi pri oglaševanju, trženju in drugih vrstah komunikacije z javnostjo ali poslovnimi partnerji, prav tako pa jih lahko uporabimo pri notranji komunikaciji, vendar v obeh primerih brez navedbe vašega imena kot vira. Poleg tega lahko vaše ime navedemo kot vir povratne informacije v takšnem obsegu, kot to dovoljujete.

Informacije o podatkovnih storitvah: Informacije o podatkovnih storitvah uporabljamo in zbiramo, hranimo na svojih strežnikih, obdelujemo s pomočjo podatkovnih storitev ter posredujemo uporabnikom ter vsem opredeljenim prejemnikom in opredeljenim storitvam tretjih oseb v primerih, ko je to potrebno za izdelke in storitve Dexcom, ki ste jih zahtevali. Informacije o podatkovnih storitvah lahko uporabljamo za potrebe zagotavljanja podatkovnih storitev in svojih dejavnosti, upravljanja in razvoja izdelkov, vzdrževanja ter nudenja podpore v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Informacije o uporabi: Informacije o uporabi zbiramo in uporabljamo, hranimo na svojih strežnikih, obdelujemo s pomočjo svojih sistemov in analiziramo za poslovne namene. Tretjim osebam ne razkrivamo nobenih informacij o uporabi, ki bi lahko razkrile vašo identiteto (razen kot je dovoljeno v sklopu pričujoče Politike zasebnosti).

Pridobljene informacije: Pridobljene informacije lahko zbiramo in uporabimo za določanje informacij, vključno s promocijskimi sporočili (opredeljeno v naslednjem poglavju), ki jih bomo poslali vam, javnosti ali ciljnim skupinam, in sicer za potrebe opravljanja naše poslovne dejavnosti v skladu z veljavnimi določbami pričujoče Politike zasebnosti.

Osebni podatki in naročena promocijska sporočila: V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko vaše osebne podatke in osebne podatke vaših opredeljenih prejemnikov po potrebi zbiramo in uporabimo za določanje vsebine elektronskih sporočil in obvestil, ki jih po potrebi pošiljamo vam in vašim opredeljenim prejemnikom, vključno z elektronskimi sporočili in obvestili o priložnostih v ponudbi izdelkov in storitev (takšna elektronska sporočila imenujemo »naročena promocijska sporočila«). V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, lahko vaš e-naslov ali druge informacije o registraciji in naročilih posredujemo tudi ponudnikom storitev tretjih oseb, ki delujejo v našem imenu in s katerimi pogodbeno sodelujemo z namenom zagotavljanja naročenih promocijskih sporočil, za katera menimo, da vas utegnejo zanimati. Če ne želite (ali če je na vašem območju sodne pristojnosti zahtevana pritrdilna privolitev in bi radi privolitev, ki ste jo navedli glede tega, preklicali), da vaše podatke v te namene delimo s tretjimi osebami, stopite v stik z nami:

 • Če se nahajate v kateri koli državi razen Kanade, se obrnite na nas prek e-naslova gdpr@dexcom.com ali po pošti na naslov, ki je naveden v spodnjem zavihku »Podatki za stik«.
 • Če se nahajate v Kanadi, se obrnite na nas prek e-naslova gdpr@dexcom.com, po pošti na naslov
  501-4445 Lougheed Highway, Burnaby, BC V5C 0E4, ali po telefonu na številko 1-844-832-1810.

Upoštevajte, da vam bomo lahko vseeno pošiljali pomembna skrbniška sporočila, od katerih se ne morete odjaviti, ko se odjavite od prejemanja promocijskih elektronskih sporočil. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam z namenom, da z vami v svojem imenu brez vaše privolitve vzpostavljajo stik.

Če se nahajate v Koreji ali na Japonskem, vaših osebnih podatkov ne zbiramo, uporabljamo ali delimo za namene pošiljanja naročenih promocijskih sporočil. V zvezi z zadevami, povezanimi s trženjem, se obrnite na distributerja, od katerega ste prejeli svoj izdelek Dexcom, ali si oglejte njegovo politiko zasebnosti.

Osebni podatki in vaša izkušnja z družbo Dexcom: Vaše osebne podatke in osebne podatke vaših opredeljenih prejemnikov lahko po potrebi zbiramo in uporabimo, da vam in vašim opredeljenim prejemnikom po potrebi prilagodimo izkušnjo uporabe izdelkov in storitev Dexcom ter vsebino, ki si jo ogledate ob uporabi izdelkov in storitev Dexcom. Osebne podatke bomo lahko v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov zbirali in uporabljali za potrebe upravljanja svojih izdelkov in storitev, vključno s spletnim mestom, za izboljšanje poslovanja, zagotavljanje novih funkcionalnosti na spletnem mestu in funkcionalnosti izdelkov ter storitev in za splošno vodenje poslovanja.

Druge tretje osebe: Pri našem običajnem poslovanju bomo opredelili ponudnike, ki bodo v našem imenu opravljali storitve ali dejavnosti. Tretjih oseb ne bomo pooblastili za hranjenje, uporabo ali razkrivanje vaših osebnih podatkov, razen za zagotavljanje storitev, ki jih morajo za nas zagotoviti. Vaše osebne podatke bomo lahko posredovali drugemu podjetju, in sicer za namene, povezane s prodajo med podjetji, združitvijo, prevzemom ali prenehanjem delovanja podjetij, ki zadevajo družbo Dexcom.

Uveljavljanje zakonodaje in pravni postopki: Osebne podatke bomo zbirali in uporabljali ter razkrivali v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z zakonodajo, ki velja zunaj vaše države stalnega prebivališča, prav tako bomo osebne podatke razkrili, kadar bodo to zahtevali organi kazenskega pregona ali regulativne agencije, vključno z javnimi in vladnimi organi zunaj vaše države stalnega prebivališča, ali če ugotovimo, da je tako razkritje ustrezno v nekaterih okoliščinah, v vsakem primeru pa v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. Osebne podatke bomo lahko zbrali, uporabili in razkrili za zaščito svojih pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in/ali pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine naših povezanih družb in/ali vaših pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in/ali pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine drugih oseb, in sicer za zaščito svojih dejavnosti ali dejavnosti naših povezanih družb, izvajanje pričujoče Politike zasebnosti, izvajanje razpoložljivih pravnih sredstev ali omejevanje škode, ki smo jo utrpeli, v vsakem primeru pa v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

Deidentifikacija: vaše osebne podatke bomo lahko deidentificirali z odstranjevanjem informacij, ki bi lahko razkrile vašo identiteto, takšne deidentificirane informacije pa lahko uporabimo za kakršen koli namen, razen če je z veljavno zakonodajo drugače določeno.

Druge uporabe: Osebne podatke lahko zberemo in uporabimo tudi za druge namene, poleg tistih, ki so dovoljeni v okviru pričujoče Politike zasebnosti, vendar šele takrat, ko vi privolite v takšno uporabo.

Pravne podlage za obdelavo

Vaše osebne podatke bomo hranili, obdelovali in posredovali, vendar samo v upravičene poslovne namene in v skladu z ustrezno zakonodajo, uredbami in smernicami, prav tako pa bomo osebne podatke samo po potrebi razkrili tistim osebam, ki so pooblaščene za uporabo za omenjene namene.

Zgoraj navedene osebne podatke bomo obdelovali za naslednje namene:

 • Kot bo potrebno za vzpostavitev in izvajanje ter ohranjanje in prenehanje pogodbenega razmerja ter za potrebe omogočanja upravljanja vašega računa ter izdelkov in storitev Dexcom, ki veljajo za vas.
 • V skladu z lastnimi potrebami za izvajanje poslovnih dejavnosti in prizadevanji na področju uresničevanja lastnih upravičenih interesov, kjer nad našimi interesi ne prevladajo vaše pravice za varstvo podatkov. Za dodatne informacije o ravnovesju uskladitve upravičenih interesov se obrnite na našo službo za varstvo informacij.
 • Skladnost z veljavno zakonodajo in zaščito naših upravičenih poslovnih interesov, zakonskih pravic in obveznosti.
 • Kjer ste podali privolitev.

Kaj se zgodi z informacijami, ki jih delite z drugimi osebami?

Nad določenimi prejemniki nimamo nadzora, kar pomeni, da po tem, ko določeni prejemnik prejme vaše informacije o podatkovnih storitvah, uporabo teh informacij urejate medsebojno z določenim prejemnikom, ki te informacije uporablja. Podatkov za stik, ki jih podate za posameznega določenega prejemnika, ne preverjamo. Za pošiljanje informacij o podatkovnih storitvah bomo uporabili podatke za stik, ki ste jih podali, in sicer dokler ne prekličete veljavnosti teh podatkov, za točnost teh podatkov pa boste odgovorni sami.

Določeni prejemniki, ki ste jih navedli, lahko posredujejo vaše osebne podatke družbi Dexcom za namene, povezane z uporabo izdelkov in storitev Dexcom, takšne vaše osebne podatke pa bomo uporabljali v skladu s pričujočo Politiko zasebnosti. Če določeni prejemniki, ki ste jih navedli, razpolagajo z vašimi osebnimi podatki, jih s tem pooblaščate, da nam posredujejo te osebne podatke v skladu z lastno presojo.

Nad osebnimi podatki, ki ste jih posredovali tretjim osebam, vključno z opredeljenimi ponudniki storitev tretjih oseb, nimamo nadzora, prav tako pa nimamo nadzora nad tem, kako te tretje osebe uporabljajo te informacije. Za informacije o tem, kako tretje osebe, ki ste jim sami posredovali osebne podatke, in vsi opredeljeni ponudniki storitev tretjih oseb ravnajo z osebnimi podatki, si oglejte pogoje za zagotavljanje storitev, politiko zasebnosti ali druge določbe spletnih mest teh tretjih oseb.

Pri nekaterih programskih aplikacijah lahko po lastni presoji določite, ali bodo izmerjene vrednosti glukoze in drugi osebni podatki posredovani aplikaciji Apple Health ali drugim opredeljenim ponudnikom storitev tretjih oseb, ki hranijo ali posredujejo takšne izmerjene vrednosti. Ko naša programska aplikacija enkrat posreduje takšne izmerjene vrednosti in druge osebne podatke, nimamo več nadzora nad takšnimi izmerjenimi vrednostmi in drugimi osebnimi podatki, prav tako pa nimamo nadzora nad uporabo ali dostopom do takšnih izmerjenih vrednosti, zato se morate seznaniti s pogoji uporabe vseh izdelkov tretjih oseb in politiko zasebnosti, ki velja za vsak izdelek, še preden dovolite naši programski aplikaciji posredovanje takšnih osebnih podatkov tretjim osebam ali določenim ponudnikom storitev tretjih oseb.

Komu bomo posredovali vaše osebne podatke?

Večino osebnih podatkov bomo hranili mi, vendar pa jih vseeno lahko v zgoraj navedene namene posredujemo naslednjim prejemnikom:

 • Povezane družbe: Osebne podatke lahko posredujemo drugim podjetjem v skupini bodisi v bodisi zunaj države, v kateri se nahajate, če je to potrebno za namene, navedene v pričujočem obvestilu, ter v skladu z veljavno zakonodajo in drugimi zagotovili, ki smo vam jih morda dali. Omenjeni subjekti so v skladu z zakonodajo dolžni zagotoviti zaščito osebnih podatkov v skladu s standardi EU, kot je pojasnjeno v nadaljevanju, ter v skladu z ustrezno zakonodajo, uredbami in smernicami, ki veljajo na drugih območjih sodne pristojnosti.
  • Če ste nahajate v Koreji ali na Japonskem, je povezana družba družbe Dexcom Inc. tista, s katero bomo morda delili vaše osebne podatke, Dexcom UK Limited (za shranjevanje in analiziranje podatkov o pritožbah, povezanih z vašimi napravami Dexcom, poročanje ameriški Upravi za živila in zdravila (FDA) in vodenje poslovnih evidenc v skladu s preudarnimi poslovnimi praksami). Dexcom, Inc. in FDA se nahajata v ZDA; Dexcom UK Limited pa se nahaja v Združenem kraljestvu.
 • Ponudniki storitev: osebni podatki bodo lahko posredovani ponudnikom storitev tretjih oseb, ki jih bodo v našem imenu obdelovali v zgoraj omenjene namene. Omenjene tretje osebe brez omejitev vključujejo ponudnike storitev izplačevanja plač, ponudnike storitev IT, potovalne agencije in ponudnike storitev organiziranja potovanj, banke, družbe izdajateljice kreditnih kartic, posrednike, ponudnike izvajanja usposabljanj, ponudnike izvajanja raziskovalnih storitev, raziskovalce, ponudnike gostovanja podatkov in skrbnike.
  • Če se nahajate v Koreji, ti ponudniki storitev vključujejo družbo Google v Nemčiji (za shranjevanje podatkov v oblaku in izvajanje analitike); Amazon Web Services, Inc. v Nemčiji (za shranjevanje podatkov v oblaku in izvajanje analitike); Oracle America, Inc. v Združenih državah s storitvami v Nemčiji (za prejemanje, obdelavo in dokumentiranje pritožb in poizvedb o izdelkih in storitvah Dexcom); in SendGrid, Inc. v Združenem kraljestvu (za pošiljanje e-poštnih sporočil in sporočil, ki jih pošljete prek Clarity).
  • Če se nahajate na Japonskem, ti ponudniki storitev vključujejo družbo Google (za shranjevanje podatkov v oblaku in izvajanje analitike); Oracle America, Inc. v Združenih državah s storitvami v Nemčiji (za prejemanje, obdelavo in dokumentiranje pritožb in poizvedb o o izdelkih in storitvah Dexcom); in SendGrid, Inc. v Združenem kraljestvu (za pošiljanje e-poštnih sporočil in sporočil, ki jih pošljete prek Clarity).
 • Uslužbenci državnih organov/organov kazenskega pregona: Osebni podatki bodo lahko po potrebi posredovani uslužbencem državnih organov in/ali organov kazenskega pregona v zgoraj navedene namene, če je tako določeno z zakonodajo ali če je to potrebno za pravno varstvo naših upravičenih interesov v skladu z veljavno zakonodajo.
  • Če ste v Koreji, ti organi vključujejo tudi FDA.
  • Če ste na Japonskem, ti organi vključujejo FDA, Agencijo za farmacevtske in medicinske pripomočke ter Ministrstvo za zdravje, delo in blaginjo.
 • Druge nepovezane tretje osebe. Vaše osebne podatke bomo lahko po potrebi razkrili v zgoraj navedene namene, če je tako določeno z zakonodajo ali če je to potrebno za pravno varstvo naših upravičenih interesov v skladu z veljavno zakonodajo.
  • Če se nahajate v Koreji in nam posredujete kakršno koli sporočilo glede izdelkov in storitev družbe Dexcom, bomo vaše sporočilo (vključno z osebnimi podatki, ki ste jih navedli v takšnem sporočilu) posredovali podjetju Huons Co., Ltd. (»Huons«) za namene administracije, vodenja in ohranjanja razmerja z vami kot s kupcem, in Synex Consulting, Ltd. (»Synex«) za namen poročanja regulativnim organom. Zbiranje, uporabo in shranjevanje vaših sporočil v podjetjih Huons in Synex ureja politika zasebnosti, ki velja za posamezno podjetje.
  • Če se nahajate na Japonskem in nam posredujete kakršno koli sporočilo glede izdelkov in storitev družbe Dexcom, bomo vaše sporočilo (vključno z osebnimi podatki, ki ste jih navedli v takšnem sporočilu) posredovali podjetju Terumo Corporation (»Terumo«) za namene lažjega upravljanja, vodenja in ohranjanja odnosa s stranko, ki ga imate z distributerjem, od katerega ste prejeli svoje izdelke in storitve družbe Dexcom; in podjetju Cobridge Co, Ltd. (»Cobridge«) z namenom poročanja regulativnim organom. Zbiranje, uporabo in shranjevanje vaših sporočil v podjetjih Terumo in Cobridge ureja politika o zasebnosti, ki velja za posamezno podjetje.

Če se nahajate v kateri koli drugi v državi razen v Koreji ali na Japonskem, je seznam tretjih oseb ali kategorij tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke, na zahtevo mogoče pridobiti od službe za varstvo podatkov.

Piškotki in druge tehnologije

Če ste prebivalec Evropske unije, si za informacije o naši uporabi piškotkov ter drugih tehnologij sledenja vaši uporabi naših izdelkov in storitev oglejte zavihek About Cookies (O piškotkih).

Če ste prebivalec Združenih držav Amerike ali ste pod kakšno drugo sodno pristojnostjo izven Evropske unije, vam v nadaljevanju pojasnjujemo, kako uporabljamo piškotke in druge podobne tehnologije v povezavi z izdelki in storitvami.

Piškotki: piškotki so koščki informacij, shranjeni neposredno v računalniku, ki ga uporabljate. Piškotki nam omogočajo zbiranje informacij, kot so vrsta brskalnika, čas, porabljen za uporabo storitev, obiskane strani, jezikovne nastavitve in drugi anonimni podatki o prometu. Tako mi kot tudi naši ponudniki storitev uporabljamo informacije za varnostne namene, za omogočanje krmarjenja, učinkovitejši prikaz informacij in prilagoditev vaše izkušnje med uporabo storitev. Piškotke prav tako uporabljamo za zbiranje statističnih podatkov o uporabi izdelkov in storitev z namenom nenehnega izboljševanja njihove zasnove in funkcionalnosti, razumevanja načinov, na katere se uporabljajo, ter zaradi prispevanja k reševanju z izdelki in storitvami povezanih vprašanj. Piškotki nam pomagajo pri izbiri ustreznih oglasov ali ponudb, ki bodo najverjetneje pritegnile vašo pozornost, in za potrebe prikazovanja med uporabo izdelkov in storitev.

Če ne želite zbiranja informacij s pomočjo piškotkov, omogoča večina brskalnikov preprost postopek, s pomočjo katerega lahko samodejno zavrnete piškotke, prav tako pa lahko izbirate, ali boste zavrnili ali sprejeli, da se določen piškotek (ali piškotki) z določenega spletnega mesta prenese na vaš računalnik. Več informacij je na voljo tukaj. Če pa teh piškotkov ne sprejmete, lahko to povzroči nekaj nevšečnosti pri uporabi izdelkov in storitev. Na primer: morda ne bomo mogli prepoznati vašega računalnika in se boste morali znova prijaviti ob vsakem obisku.

Naši izdelki in storitve trenutno niso sposobni prepoznati ali upoštevati brskalnikovega ukaza o prepovedi sledenja aktivnostim uporabnika.

Analitika: v povezavi z izdelki in storitvami lahko uporabljamo analitična orodja tretjih oseb, na primer Google Analytics. Takšne storitve tretjih oseb lahko za zbiranje in analiziranje informacij o uporabi izdelkov in storitev ter poročanje o dejavnostih in trendih uporabljajo piškotke in podobne tehnologije. Takšne storitve lahko zbirajo informacije o uporabi drugih spletnih mest, aplikacij in spletnih storitev. Za več informacij o orodju Google Analytics kliknite tukaj. Dodatek za brskalnik za onemogočanje orodja Google Analytics lahko prenesete tukaj.

Uporaba značk slikovnih točk in drugih podobnih tehnologij: značke slikovnih točk (znane tudi kot spletni svetilniki in čiste datoteke GIF) se lahko uporabljajo pri nekaterih izdelkih in storitvah, med drugim tudi za sledenje dejanj uporabnikov (vključno s prejemniki elektronskih sporočil), merjenje uspešnosti naših trženjskih kampanj in zbiranje statističnih podatkov o uporabi in stopnjah odziva.

Uporaba tehnologije Adobe Flash (vključno z lokalnimi predmeti v skupni rabi Flash (»LSO – piškotki Flash«)) in drugih podobnih tehnologij: LSO – piškotke Flash in druge tehnologije lahko med drugim uporabimo za zbiranje in shranjevanje podatkov o vaši uporabi Izdelkov in storitev. Če ne želite, da bi spletna mesta shranjevala LSO – piškotke Flash na vaš računalnik, lahko prilagodite nastavitve programa Flash Player tako, da bo ta shranjevanje LSO – piškotkov Flash blokiral z uporabo orodij na Website Storage Settings Panel (nadzorna plošča Nastavitve prostora za shranjevanje na spletnem mestu). LSO – piškotke Flash lahko nadzorujete tudi tako, da odprete Global Storage Settings Panel (nadzorno ploščo Splošne nastavitve prostora za shranjevanje) in sledite navodilom (ki lahko vključujejo navodila s pojasnilom, kako, na primer, izbrisati obstoječe LSO – piškotke Flash (imenovana »informacije« na strani Macromedia), kako preprečiti namestitev LSO – piškotkov Flash na računalnik brez vašega soglasja in (velja za Flash Player 8 in kasnejše različice) kako blokirati LSO – piškotke Flash, ki jih ne pošilja upravljavec strani, na kateri se v tistem trenutku nahajate). Prosimo, upoštevajte: v primeru, da nastavite program Flash Player tako, da bo onemogočil ali omejeval sprejemanje LSO – piškotkov Flash, to lahko povzroči spremenjeno delovanje nekaterih Flash aplikacij.

Spletno oglaševanje: pri vaši uporabi in dostopu do razdelka Izdelki in storitve ter do drugih spletnih mest in drugih spletnih storitev na podlagi podatkov, ki se nanašajo na vašo uporabo in dostop do razdelka Izdelki in storitve ter drugih spletnih mest in spletnih storitev, lahko uporabimo neodvisna oglaševalska podjetja za izdelavo oglasov v zvezi z izdelki in storitvami, ki vas morda zanimajo. Da bi to storila, bodo podjetja v vaš brskalnik morda namestila edinstven piškotek ali pa ga v njem prepoznala (tudi s pomočjo značk slikovnih točk). Če želite pridobiti več podatkov o tem in izvedeti več o možnostih, ki jih imate na voljo, prosimo, da obiščete Network Advertising Initiative opt out site (Zavrnitvena stran Iniciative za omrežno oglaševanje) in Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program (Samoregulativni program Zveze za digitalno oglaševanje).

HIPAA

Lahko prejmemo določene podatke v zvezi z vašim zdravjem, ki so na podlagi Zakona o prenosljivosti zdravstvenega zavarovanja in odgovornostih iz leta 1996 »zaščiteni zdravstveni podatki« (»HIPAA«). Ko prejmemo zaščitene zdravstvene podatke, bodo za take podatke veljale zahteve iz zakonov HIPAA in HITECH ter učinkovita regulacija v skladu z obema zakonoma.

Ko se odločite deliti vaše zaščitene zdravstvene podatke z opredeljenimi ponudniki storitev tretjih oseb, na primer prek aplikacije Apple Health, se hkrati odločite deliti svoje podatke s tretjo osebo, ki morda ni zavezana zahtevam zakonov HIPAA in HITECH ter regulacijam v skladu z omenjenima zakonoma. Lahko nadzorujete podatke, ki jih delite, vaše pooblastilo pa je veljavno, dokler ga ne razveljavite s pomočjo aplikacije, Dexcom Service (Storitve Dexcom) ali druge komponente, kjer ste odločitev potrdili. Kaj lahko opredeljeni ponudniki storitev tretjih oseb storijo z vašimi zaščitenimi zdravstvenimi podatki, je določeno v pogojih, ki se nanašajo na take storitve tretjih oseb, pri čemer pa mi tovrstne uporabe ne nadzorujemo. Zavedate se, da vaša razveljavitev ne bo vplivala na podatke, ki ste jih pred tem posredovali določenim ponudnikom storitev tretjih oseb, vendar pa bo prekinila nadaljnji pretok podatkov. Ne glede na to, ali se odločite deliti vaše zaščitene zdravstvene podatke z opredeljenimi ponudniki storitev tretjih oseb ali ne, to ne bo imelo vpliva na izdelke in storitve Dexcom, ki jih imate pravico uporabiti.

Več o zasebnosti

Varstvo zasebnosti otrok na spletu: Dexcom vsem osebam, ki so mlajše od 18 let (ali ki prebivajo na Japonskem in so mlajše od 20 let), ne dovoljuje, da bi se neposredno naročile na storitve Dexcom ali programske aplikacije oziroma da bi neposredno kupile izdelke Dexcom. Starš oziroma zakoniti zastopnik se lahko na storitve naroči v imenu uporabnika, ki je mlajši od 18 let (oziroma mlajši od 20 let na Japonskem), vendar pa nobeni osebi, mlajši od 18 let (oziroma na Japonskem, mlajši od 20 let), ni dovoljeno uporabljati izdelkov in storitev Dexcom brez izrecnega strinjanja starša ali zakonitega zastopnika s pogoji Pravilnika zasebnosti, v katerih je med drugim določeno, da je starš oziroma zakoniti zastopnik odgovoren za imenovanje določenih prejemnikov, za povezavo uporabnikove naprave s storitvami Dexcom ali programskimi aplikacijami, za interakcijo s storitvami Dexcom in programskimi aplikacijami v vseh pogledih ter za zagotovitev, da vsa komunikacija z nami poteka preko starša ali zakonitega zastopnika in ne preko osebe, mlajše od 18 let (oziroma mlajše od 20 let na Japonskem).

Varovane polnoletne osebe s skrbniki ali drugimi zakonitimi zastopniki: Dexcom ne dovoljuje neposrednega naročanja na storitve Dexcom ali programske aplikacije oziroma neposrednega nakupa izdelkov Dexcom opravilno nesposobnim osebam, ki niso sposobne skleniti pogodbe ali se zavezati pogojem pravilnika. Zakoniti zastopnik, skrbnik ali druga oseba z zakonsko pravico se lahko na storitve naroči v imenu uporabnika, ki ni sposoben skleniti pogodbe ali se zavezati pogojem pravilnika, vendar nobenemu takemu uporabniku ni dovoljeno uporabljati storitev Dexcom ali programskih aplikacij brez izrecnega dovoljenja zakonitega zastopnika, skrbnika ali druge osebe z zakonsko pravico strinjanja s pogoji pravilnika, v katerih med drugim piše, da je zakoniti zastopnik oziroma oseba z zakonsko pravico, odgovoren za imenovanje določenih prejemnikov, za povezavo uporabnikove naprave s storitvami Dexcom ali programskimi aplikacijami, za interakcijo s storitvami Dexcom in programskimi aplikacijami v vseh pogledih in za zagotovitev, da vsa komunikacija z nami poteka preko zakonitega zastopnika ali osebe z zakonsko pravico in ne preko opravilno nesposobnega uporabnika.

Lažno predstavljanje: Ne zahtevamo in nikoli ne bomo zahtevali podatkov o registraciji in naročilu preko nenadzorovane ali neželene komunikacije po e-pošti ali po telefonu. Zelo smo zaskrbljeni nad krajo identitete in početjem, poznanim pod nazivom lažno predstavljanje. Da bi vas zaščitili pred krajo identitete, je varovanje podatkov naša prednostna naloga. Za več podatkov o lažnem predstavljanju obiščite spletno stran Zvezne komisije za trgovino.

Varnost: v družbi Dexcom uporabljamo komercialno utemeljene tehnološke standarde in operativno varnost za zaščito osebnih podatkov. Osebni podatki s prenosom preko izdelkov in storitev Dexcom se prenašajo v šifrirani obliki. Žal pri nobenem prenosu podatkov ali sistemu za shranjevanje podatkov ni mogoče zagotoviti 100 % varnosti. Če se vam zdi, da vaša komunikacija z nami ni več varna, prosimo, da nas takoj obvestite v skladu s spodnjim razdelkom »Podatki za stik«.

Povezave do spletnih mest tretjih oseb: izdelki in storitve Dexcom lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, aplikacij in drugega. Ne prevzemamo odgovornosti za ravnanje z informacijami, ki se ga poslužujejo te spletne strani, aplikacije in drugo, vključitev povezave pa ne pomeni, da povezano spletno stran ali storitev priporočamo. Poleg tega se Politika zasebnosti ne nanaša na zasebnost, podatke ali druge prakse tretjih oseb, ki vključujejo katero koli tretjo osebo, ki upravlja spletno stran ali opravlja storitve, s katerimi so povezani naši izdelki in storitve, ali tretjega ponudnika aplikacije, platforme družabnih medijev, operacijskega sistema, brezžične naprave ali naprave. Spodbujamo vas, da pregledate politiko zasebnosti vsake tretje osebe, preden ji razkrijete osebne podatke ali uporabite njene izdelke ali storitve.

Izjava o prepovedi sledenja: V skladu z dopolnili o prepovedi sledenja v kalifornijskem Zakonu o varstvu zasebnosti na spletu vas obveščamo, da se trenutno ne odzivamo na signale o prepovedi sledenja ali na podobna obvestila vašega brskalnika.

Hranjenje osebnih podatkov: vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za namene, navedene v tem dokumentu, razen če zakon zahteva ali dovoljuje drugačno obdobje hranjenja osebnih podatkov.

Zapiranje računa

Vaš račun Dexcom lahko zaprete z upoštevanjem navodil na ustrezni strani našega spletnega mesta. Sledilci lahko svoj status prekinejo s preklicem uporabnika v ustrezni storitvi Dexcom ali z izbrisom ustrezne programske aplikacije.

Če zaprete svoj račun, bomo vaše osebne podatke izbrisali, razen če veljavna zakonodaja zahteva oziroma dovoljuje drugače. Vaše osebne podatke bomo izbrisali, ko poteče veljavno obdobje hrambe, in sicer tako, da bomo na varen način uničili elektronske oblike datotek in sežgali oziroma uničili tudi podatke v pisni obliki.

Stik z nami lahko vzpostavite preko elektronskega naslova ali poštnega naslova, navedenega v spodnjem razdelku »Podatki za stik«, in zahtevate izbris svojih osebnih podatkov, mi pa bomo vaše podatke kar najhitreje odstranili iz naših aktivnih sistemov.

Zahteve na področju pravic varovanja podatkov za vsa območja pristojnosti

Če želite podati zahtevo za uveljavitev pravic glede podatkov, ki se nanašajo na vas (ali na vašega oskrbovanca, če ste skrbnik, ki v imenu varovanca uveljavlja pravice glede njegovih podatkov), se obrnite na nas prek e-naslova gdpr@dexcom.com in nam posredujte naslednje podatke:

 • Ime in priimek
 • Uporabniško ime, ki se nanaša na predmetni račun
 • Datum rojstva
 • Država stalnega prebivališča
 • Naslov e-pošte, ki se nanaša na predmetni račun
 • Vaše razmerje z bolnikom (npr. bolnik, skrbnik itd.)
 • Podrobni podatki o vaši zahtevi

Čezmejni prenos

Vaši osebni podatki se lahko shranjujejo in obdelujejo v kateri koli državi, kjer delujemo ali sodelujemo s ponudniki storitev, z uporabo izdelkov in storitev Dexcom oziroma z izrecno pritrdilno privolitvijo, če je tako zahtevano na območju sodne pristojnosti, kjer se nahajate, pa soglašate s prenosom podatkov zunaj države. V državah, v katere se prenesejo vaši osebni podatki, lahko veljajo drugačna pravila o varstvu podatkov kot v državi, v kateri se nahajate.

Družba DexCom, Inc. se je zavezala, da bo z osebnimi podatki strank, ki jih prejema od povezanih družb in podjetij v Evropski uniji, Evropskem gospodarskem prostoru in Švici, ravnala v skladu z načeli prava Evropske unije, ki veljajo za mednarodne prenose, na primer s standardnimi pogodbenimi klavzulami Evropske unije ali zasebnostnim ščitom, ki so podrobneje opisane v nadaljevanju.

Zasebnostni ščit

Družba Dexcom lahko prejema osebne podatke prebivalcev držav v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«), ki vključuje 28 držav članic Evropske unije ter Norveško, Islandijo in Lihtenštajn, od tretjih oseb ali neposredno od prebivalcev, vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom in telefonsko številko, podatki o naročilu in podatki o zdravstvenem stanju, ki veljajo za občutljive. Take osebne podatke imenujemo »evropski osebni podatki«. Zavedamo se, da zakoni Evropske skupnosti v EGP podjetja omejujejo pri prenosu evropskih osebnih podatkov v Združene države Amerike, razen če je za prenos takih evropskih osebnih podatkov urejena »ustrezna zaščita«. Da bi zagotovili ustrezno zaščito tam, kjer nimamo vzpostavljenih drugih vrst zaščite evropskih osebnih podatkov, ki bi izpolnjevale zahteve veljavnih zakonov o varstvu podatkov, in zato, ker v našem primeru veljajo preiskovalna in izvršilna pooblastila ameriške Zvezne komisije za trgovino, bomo dosledno upoštevali okvir zasebnostnega ščita EU-ZDA (»zasebnostni ščit«), ki ga je objavilo Ministrstvo za trgovino ZDA (www.privacyshield.gov) v zvezi z evropskimi osebnimi podatki, ki jih prejemamo. Na primer: V nekaterih okoliščinah lahko pristanemo na vzorčno pogodbo, ki jo je odobrila Evropska komisija (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm), pogoji vzorčne pogodbe pa so v tem primeru veljavni.

Načela zasebnostnega ščita

Družba Dexcom spoštuje okvir zasebnostnega ščita EU-ZDA, kakor ga je določilo Ministrstvo za trgovino ZDA v zvezi z zbiranjem, uporabo in hranjenjem osebnih podatkov iz držav članic Evropske unije. Družba Dexcom je potrdila, da bo dosledno upoštevala načela zasebnostnega ščita o obvestilu, izbiri, odgovornosti za prenos tretjemu, varnosti, neokrnjenosti podatkov in omejitvi namena, dostopa ter o pritožbenem mehanizmu, uveljavljanju in odgovornosti. V primeru neskladij med politiko zasebnosti in načeli zasebnostnega ščita prevladajo slednji. Če želite izvedeti več o programu zasebnostnega ščita in si ogledati našo potrditveno stran, obiščite https://www.privacyshield.gov/

Opomba

V programu zasebnostnega ščita sodelujemo tako mi kot naše hčerinske družbe. Seznam zasebnostnega ščita je na voljo na spletni strani, s katero upravlja Ministrstvo za trgovino ZDA: https://www.privacyshield.gov/list.

Družba Dexcom proizvaja in distribuira izdelke Dexcom (in ponuja podporo uporabnikom teh izdelkov), sisteme za stalno spremljanje ravni glukoze (»SSRG Dexcom«). Sistem za stalno spremljanje ravni glukoze v krvi Dexcom redno meri in spremlja uporabnikovo raven glukoze v krvi. Prav tako distribuiramo programske aplikacije (in ponujamo podporo njihovim uporabnikom), ki sprejemajo, shranjujejo, predelujejo in prenašajo raven glukoze uporabnika, izmerjeno s pomočjo sistema Dexcom, ter druge podatke, ki so v pomoč uporabnikom sistemov Dexcom in zdravstvenim delavcem ter drugim, ki jih določijo za nadziranje ravni glukoze v krvi. Zbiramo in uporabljamo evropske osebne podatke v povezavi z uporabo programskih aplikacij, ki jih uporabljamo za komunikacijo z uporabniki o njihovi uporabi izdelkov Dexcom in programskih aplikacij, za sporočanje podatkov o novih izdelkih in spletnih aplikacijah Dexcom ter za izvajanje nalog v legitimne poslovne namene. Prav tako bomo razkrili evropske osebne podatke na podlagi zakonitih zahtev javnih organov, vključno z izpolnjevanjem zahtev nacionalne varnosti ali zahtev po kazenskem pregonu.

Lahko zbiramo in obdelujemo podatke o človeških virih evropskih osebnih podatkov, sklicujoč se na zasebnostni ščit.

Izbira

V skladu z zahtevami zasebnostnega ščita ponujamo posameznikom, katerih evropski osebni podatki so v naši lasti, možnost izbire (zavrnitve) tega, ali se bodo njihovi evropski osebni podatki razkrili tretji osebi oziroma se uporabili za namen, ki ni združljiv z namenom, za katerega so bili prvotno zbrani ali za katerega jih je posameznik kasneje odobril.

V primeru občutljivih podatkov bomo pridobili izrecno pritrdilno soglasje (privolitev) posameznika, kadar bo takšne podatke treba razkriti tretji osebi ali jih uporabiti za namen, ki ni tisti, za katerega so bili prvotno zbrani ali za katerega so jih posamezniki pozneje odobrili s svojo privolitvijo. Vse evropske osebne podatke, ki jih prejmemo od tretje osebe, bomo obravnavali kot občutljive, kadar jih kot občutljive identificira in obravnava tretja oseba.

Poleg tega bomo na področjih sodne pristojnosti, kjer je zahtevana izrecna pritrdilna privolitev za obdelavo ali posredovanje vaših osebnih podatkov, pridobili vašo izrecno pritrdilno privolitev v obsegu, ki je potreben pred obdelavo ali posredovanjem osebnih podatkov.

Odgovornost za čezmejni prenos

Za prenos osebnih podatkov tretji osebi, ki deluje kot upravljavec, bomo delovali v skladu z načeloma obvestila in izbire. Prav tako bomo sklenili pogodbo s tretjim upravljavcem, ki določa, da se taki podatki smejo obdelovati le za omejene in natančno določene namene v skladu s soglasjem, ki ga je podal posameznik, in da bo prejemnik zagotovil enako raven zaščite kot zasebnostni ščit ter nas obvestil, če ugotovi, da te obveznosti ne more več izpolnjevati. V tej pogodbi je določeno, da tretji upravljavec v primeru take ugotovitve preneha z obdelavo ali sprejme druge smiselne in ustrezne ukrepe za odpravo.

Za prenos osebnih podatkov tretji osebi, ki nastopa v vlogi posrednika, bomo: (i) take podatke prenesli samo za omejene in natančno določene namene, (ii) ugotovili, ali je posrednik dolžan zagotoviti vsaj enako raven zaščite, kot jo predpisuje zasebnostni ščit, (iii) sprejeli razumne in ustrezne ukrepe za zagotovilo, da posrednik učinkovito obdeluje osebne podatke, ki se prenašajo v skladu z našimi obveznostmi po načelih zasebnostnega ščita, (iv) zahtevali, da nas posrednik obvesti, če ugotovi, da ne more več izpolnjevati svoje obveznosti in zagotoviti enake ravni zaščite, kot jo predpisuje zasebnostni ščit, (v) ob prejemu obvestila sprejeli razumne in ustrezne ukrepe za prenehanje ali odpravo nepooblaščene obdelave in (vi) na zahtevo zagotovili povzetek ali reprezentativni izvod ustreznih določb o zasebnosti iz svoje pogodbe s tem posrednikom Ministrstvu za trgovino ZDA.

V zvezi z načelom odgovornosti za čezmejni prenos tretjemu smo odgovorni, če naš posrednik obdeluje take osebne podatke na način, ki ni v skladu z načeli zasebnostnega ščita, razen če dokažemo, da nismo odgovorni za dogodek, ki je povzročil nastalo škodo.

Varnost

Sprejeli bomo razumne in primerne ukrepe za zaščito evropskih osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem, pri tem pa upoštevali tveganja, povezana z obdelavo in naravo evropskih osebnih podatkov.

Neokrnjenost podatkov in omejitev namena

Skladno z zasebnostnim ščitom bodo evropski osebni podatki omejeni na podatke, ki ustrezajo namenu obdelave. Osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki je nezdružljiv z nameni, za katere so bili podatki zbrani ali ki jih je posameznik pozneje odobril. V obsegu, potrebnem za te namene, bomo z ustreznimi ukrepi zagotovili, da so podatki zanesljivi za nameravano obdelavo, točni, popolni in trenutno veljavni. Načela zasebnostnega ščita bomo dosledno upoštevali tako dolgo, dokler bomo hranili informacije.

Evropski osebni podatki se bodo hranili v obliki, s katero je posameznik določen ali določljiv, le, dokler služijo namenu obdelave ali tistemu namenu, ki je dovoljen z zasebnostnim ščitom. Pri izpolnjevanju te določbe bomo sprejeli razumne in primerne ukrepe.

Dostop

Posameznik, čigar evropski osebni podatki so v naši lasti, bo imel pravico do njih dostopati, jih popraviti, spremeniti ali izbrisati, kadar ti podatki niso točni ali kadar so bili obdelani tako, da so bila kršena načela zasebnostnega ščita, razen če le-ta to dovoljuje.

Pritožbeni mehanizem, uveljavljanje in odgovornost

Uporabljali bomo zanesljive mehanizme za zagotavljanje skladnosti z zahtevami zasebnostnega ščita.

Družba Dexcom se zavezuje k reševanju pritožb v zvezi z vašo zasebnostjo ter našim zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov v skladu z načeli zasebnostnega ščita EU-ZDA. Prebivalci Evropske unije, ki imajo vprašanja ali pritožbe v zvezi s to politiko zasebnosti, morajo najprej stopiti v stik z uradnikom za varstvo zasebnosti družbe Dexcom, to pa lahko storijo s pomočjo spodaj navedenih podatkov za stik.

Družba Dexcom se dodatno zavezuje k posredovanju nerazrešenih pritožb v zvezi z varstvom zasebnosti in v skladu z načeli zasebnostnega ščita EU-ZDA zvezi potrošnikov zasebnostnega ščita Evropske unije, neprofitnemu ponudniku alternativne oblike reševanja sporov, ki se nahaja v ZDA in ga upravlja Svet za boljše administrativno poslovanje. V primeru, da potrditve prejema vaše pritožbe ne prejmete pravočasno ali da vaša pritožba ni bila zadovoljivo rešena, obiščite spletno stran www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ za več podatkov in za vlogo pritožbe.

Sami smo dolžni presoditi o zahtevkih in upoštevati pogoje, določene v Prilogi I zasebnostnega ščita, ki se nahaja na spletni strani: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction..

Zasebnostni ščit Švica-ZDA

Družba Dexcom spoštuje okvir zasebnostnega ščita Švica-ZDA, kakor ga je določilo Ministrstvo za trgovino ZDA v zvezi z zbiranjem, uporabo in hranjenjem osebnih podatkov iz Švice. Družba Dexcom je potrdila, da bo dosledno upoštevala načela zasebnostnega ščita Švica-ZDA o obvestilu, izbiri, odgovornosti za prenos tretjemu, varnosti, neokrnjenosti podatkov in omejitvi namena, dostopa ter o pritožbenem mehanizmu, uveljavljanju in odgovornosti. V primeru neskladij med politiko zasebnosti in načeli zasebnostnega ščita Švica-ZDA prevladajo slednji. Če želite izvedeti več o programu zasebnostnega ščita Švica-ZDA in si ogledati našo potrditveno stran, obiščite https://www.privacyshield.gov/list (uporabite gumb »Advanced« (Napredno) in izberite možnost zasebnostni ščit Švica-ZDA iz razdelka »Program«).

Družba Dexcom se zavezuje k reševanju pritožb v zvezi z vašo zasebnostjo ter našim zbiranjem in uporabo vaših osebnih podatkov v skladu z načeli zasebnostnega ščita Švica-ZDA. Prebivalci Švice, ki imajo vprašanja ali pritožbe v zvezi s to politiko zasebnosti, morajo najprej stopiti v stik z uradnikom za varstvo zasebnosti družbe Dexcom, to pa lahko storijo s pomočjo spodaj navedenih podatkov za stik. Družba Dexcom se dodatno zavezuje k posredovanju nerazrešenih pritožb v zvezi z varstvom zasebnosti in v skladu z načeli zasebnostnega ščita Švica-ZDA zvezi potrošnikov zasebnostnega ščita Evropske unije/Švice, neprofitnemu ponudniku alternativne oblike reševanja sporov, ki se nahaja v ZDA in ki ga upravlja Svet za boljše administrativno poslovanje. V primeru, da potrditve prejema vaše pritožbe ne prejmete pravočasno ali da vaša pritožba ni bila zadovoljivo rešena, obiščite spletno stran www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ za več podatkov in za vlogo pritožbe.

Za več podatkov o načelih zasebnostnega ščita ter o obvestilu, izbiri, odgovornosti za prenos, varnosti, neokrnjenosti podatkov in omejitvi namena, dostopu in pritožbenem mehanizmu ter uveljavljanju in odgovornosti glejte zgornje poglavje Zasebnostni ščit EU-ZDA, ki se po načelu mutatis mutandis (tj. smiselno) nanaša tudi na zasebnostni ščit Švica-ZDA.

Hranjenje vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili za obdobje, ki je potrebno za uresničitev zgoraj omenjenih namenov obdelave. Po tem času bodo vaši osebni podatki izbrisani. Če vaše osebne podatke obdelamo z vašo privolitvijo, jih bomo shranili za omejeno obdobje, ki je potrebno za uresničitev namenov obdelave.

Če z vami sklenemo pogodbo, bomo vaše podatke obdržali za obdobje trajanja pogodbenega razmerja in v dovoljenem obsegu po zaključku tega razmerja za toliko časa, kot je treba za uresničitev namenov, opredeljenih v tem obvestilu. Merila za ugotavljanje obdobja hranjenja podatkov so pogodbeno in zakonsko določene zahteve, narava razmerja z vami, narava zadevnih podatkov in tehnične potrebe. Zakonodaja zahteva, da za določeno obdobje nekatere podatke zadržimo.

Kadar osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja ali z vašim soglasjem, podatke obdelujemo do vašega preklica in kratko obdobje po tem (ki nam omogoči, da vašo zahtevo izpolnimo). Prav tako vodimo evidenco vaših zahtev, naj vam ne pošiljamo sporočil za namene neposrednega trženja ali ne obdelujemo vaših podatkov, da bomo lahko te zahteve spoštovali tudi v prihodnje.

V drugih primerih lahko za ustrezno obdobje podatke zadržimo po zaključenem razmerju z vami, in sicer za zaščito pred pravnimi zahtevki ali za opravljanje poslov.

Podatki o človeških virih

V primeru, da potrditve prejema vaše pritožbe ne prejmete pravočasno ali da družba Dexcom vaše pritožbe ni zadovoljivo razrešila, vaša poizvedba ali pritožba pa vključuje podatke o varstvu zasebnosti človeških virov, lahko vašo pritožbo preuči neodvisni pritožbeni mehanizem: za posameznike v EU/EGP senat organov za varstvo podatkov (»senat organov za varstvo podatkov«), ki so ga ustanovili organi EU za varstvo podatkov (»organi za varstvo podatkov«), in za posameznike v Švici švicarski informacijski pooblaščenec (»FDPIC«). Če to želite storiti, se obrnite na državni organ za zaščito podatkov ali delovnopravni organ, ki je pristojen tam, kjer ste zaposleni. Družba Dexcom soglaša, da bo sodelovala z ustreznimi nacionalnimi organi za zaščito podatkov ter da bo upoštevala odločitve senata organov za varstvo podatkov in švicarskega informacijskega pooblaščenca (FDPIC).

Spremembe

Politiko zasebnosti lahko spremenimo z objavo nove različice te Politike zasebnosti na spletni strani www.dexcom.com/privacy-policy. Ko bomo posodobili to politiko zasebnosti, bomo posodobili tudi legendo na vrhu te spletne strani in navedli datum zadnje posodobitve. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, bodo spremembe postale veljavne, ko bomo posodobljeno Politiko zasebnosti objavili na naši spletni strani, z uporabo naših izdelkov in storitev po teh spremembah pa soglašate s posodobljeno različico Politike zasebnosti. V nekaterih primerih vam bomo morda tudi aktivno svetovali o nekaterih ukrepih ravnanja s podatki in bistvenimi spremembami v tem obvestilu, kot to zahteva ustrezna zakonodaja.

Če se ne strinjate s spremembami, lahko svoj račun zaprete, kot je navedeno zgoraj, in se odločite, da nadaljnjih osebnih podatkov ne boste posredovali. Če veljavna zakonodaja od vas zahteva soglasje o določeni spremembi v tej politiki zasebnosti, s katero morate soglašati, ta sprememba ne bo veljavna, dokler ne pridobimo vašega soglasja.

Podatki za stik

Če imate v zvezi z obdelavo podatkov ali pričujočo Politiko zasebnosti kakršna koli vprašanja ali pritožbe ali če se želite odjaviti od prejemanja naročenih promocijskih sporočil, prosimo, da (1) se obrnete na nas prek e-naslova privacy@dexcom.com ali (2) nam pišete na spodnji naslov (v sporočilo vključite tudi svoj e-poštni naslov):

Dexcom, Inc.
ATTN: Patrick Murphy, Vice President, General Counsel, Chief Compliance Officer & Data Privacy Officer
6340 Sequence Drive
San Diego, CA 92121, USA

Ker komunikacija preko elektronske pošte ni vedno varna, prosimo, da v elektronsko pošto ne vključujete podatkov o kreditnih karticah ali drugih občutljivih podatkov.

Če imate nerešene težave, se imate pravico pritožiti organu za varstvo podatkov. Ustrezni organi za varstvo podatkov imajo nadzorno pristojnost v isti državi kot vaš upravljavec.

Različica

Pričujoča Politika zasebnosti je bila sprejeta 11. februarja 2019.

DCP-000011 rev006