Ali je prišlo do sprememb glede alarmov in opozoril?

Opozorilo »Nujno: kmalu nizka raven« je novo opozorilo, ki lahko uporabnike vnaprej (v okviru 20 minut) opozori na možnost nevarnega pojava hipoglikemije (55 mg/dl ali 3,1 mmol/l), tako da lahko ustrezno ukrepajo in preprečijo tak pojav. Razpored opozoril uporabnikom omogoča prilagajanje dodatne skupine opozoril. Uporabniki namreč pogosto želijo uporabljati drugačen razpored opozoril podnevi in ponoči.

LBL016375 Rev001

LBL016375 Rev001

© 2024 Dexcom, Inc. Vse pravice pridržane.

SI zastava

SI

Spremeni Regijo