error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Ange sändarens serienummer i Dexcom-mottagaren

Sändarens serienummer är en kod bestående av fem siffror och/eller bokstäver. Du hittar det på följande ställen:

  • På etiketten på sändarens kartong – sändarens serienummer är samma som serienumret på kartongen
  • På sändarens undersida – sändarens serienummer är samma som serienumret som står på sändarens undersida

Du kan endast ställa in sändarens serienummer när du inte är i en sensorsession. Under en sensorsession visas ”Sändarens serienummer” inte som ett alternativ på inställningsmenyn.

Om du inte ser ”Sändarens serienummer” på inställningsmenyn ska du första välja Stoppa sensor.

Obs: När du väljer Stoppa sensor avslutas en sensorsession som du eventuellt har med en aktuellt fungerande sändare.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001