error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Gå in på Dexcom kompatibilitet för att se om din enhet är kompatibel.

  LBL014642 Rev001
 • Om du skaffar en ny smartenhet måste du installera Follow-appen på din nya enhet och logga in på ditt Follow-konto. Installationsinstruktioner finns i användarhandboken. När den har installerats visas delarens glukoshistorik och glukostrender på din nya enhet.
  LBL014642 Rev001
 • Om du inte får några meddelanden kan något av följande vara problemet:

  • Larmen för akut låg nivå och låg och/eller hög glukos är avstängda.
  • En fördröjning är inställd för meddelandena i Follow-appens inställningar. Om fördröjningen är ett annat värde än 0 måste du ligga under (eller över) tröskelvärdet för denna tid innan en varning aktiveras.
  • Din delare kanske inte delar sina glukosvärden.
  • Meddelanden från Dexcom Follow-appen kan ha avaktiverats i smartenhetens inställningar.
  • Alla meddelanden på din smartenhet kan ha avaktiverats i smartenhetens inställningar.
  • Du har ingen internetuppkoppling.
  • Dexcom-servern kanske ligger nere.
  LBL014642 Rev001