error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Top FAQs

 • Ja, G6 fungerar med CLARITY. Patienter behöver inte registrera sig igen. Om du redan delar med ditt sjukhus behöver sjukhuset inte ansluta igen.

  LBL016698 Rev001
 • Just nu har Dexcom inte ett återvinningsprogram. Dexcom rekommenderar att användaren bortskaffar den använda applikatorn i enlighet med lokala riktlinjer för komponenter som innehåller blod.

  LBL016698 Rev001
 • Du kan använda enbart appen, enbart mottagaren eller båda samtidigt.

  LBL016698 Rev001
 • Alternativet för att ange kalibreringar inkluderades så att användare kan kalibrera systemet manuellt om startkalibreringskoden tappades bort. Systemet är utformat för att fungera korrekt utan kalibrering.

  LBL016698 Rev001
 • Om du inte har sensorkoden måste du kalibrera två gånger efter att din 2 timmars sensoruppvärmning har slutförts, en tredje gång 12 timmar senare, en fjärde gång 12 timmar efter det och därefter en gång var 24:e timme.

  LBL016698 Rev001
 • Ja, du måste ange sensorkoden från sensorn varje gång du startar en ny. Du finner sensorkoden under applikatorn på det självhäftande plåstret.

  LBL016698 Rev001
 • När du startar en ny sensor måste du ange en kod i display-enheten för att använda G6 utan kalibrering med stick i fingret. Varje sensor har sin egen kod på baksidan av det självhäftande plåstret. Använd varken en påhittad kod eller en kod från en annan sensor. Sensorn fungerar inte lika bra och kan vara inexakt om du anger en felaktig kod. Om du har tappat bort sensorkoden kan du kalibrera G6 med hjälp av stick i fingret.

  LBL016698 Rev001
 • Dexcom Share är en funktion i G6-appen som möjliggör fjärrövervakning.   En person (Delare) kan dela sina CGM-data med en annan person (Följare). Du ställer in Share genom att trycka på Share-ikonen i appen och följa instruktionerna på skärmen.

  *Kräver separat Follow-app och internet-anslutning.

  LBL016698 Rev001
 • Besök http://www.dexcom.com/global för mer information.

  LBL016698 Rev001
 • Ja, besök http://www.dexcom.com/global eller kontakta din lokala Dexcom-representant för mer information.

  LBL016698 Rev001
 • Se avsnittet Nedladdningar och guider (http://www.dexcom.com/IFU/g6/international) för hjälp eller kontakta din lokala Dexcom-representant.

  LBL016698 Rev001
 • Larmet ”Akut lågt värde inom kort” är en ny varning som kan varna användarna i förväg (inom 20 minuter) för en allvarlig hypoglykemisk händelse (55 mg/dL eller 3,1 mmol/L) – vilket gör det möjligt för dem att vidta lämpliga åtgärder innan en händelse inträffar. ”Notis-schema” låter användare anpassa en andra grupp av varningar.  Ett vanligt användningsfall skulle vara användare som vill ställa in olika notis-scheman för dagtid kontra nattetid.

  LBL016698 Rev001
 • Nej, G5 Mobile-sensorer, -sändare och -mottagare är inte kompatibla med G6-systemet. Om du vill använda en kompatibel smart-enhet* måste du hämta den nya G6-appen.

  * Du finner de senaste enheterna som stöds på http://www.dexcom.com/compatibility

  LBL016698 Rev001
 • Nej. Det nya Dexcom G6 CGM-systemet är utformat för att eliminera behovet av kalibrering med stick i fingret* och kan användas i 10 dagar utan omstart.

  *Om dina glukosnotiser och -avläsningar från G6 inte matchar symptom eller förväntningar, ska du använda en blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut.

  LBL016698 Rev001
 • Dexcom G6-sensorn är godkänd att bäras i upp till 10 dagar.

  LBL016698 Rev001
 • En G6-sändare varar i tre månader (samma som G5 Mobile).

  LBL016698 Rev001
 • En ny Dexcom-patient kommer att få Dexcom G6-systemet inklusive en sändare och sensorer. En extra mottagare med pekskärm finns också tillgänglig. Om du väljer att använda en kompatibel smart-enhet* måste du ladda ner den nya Dexcom G6-appen.

  * Du finner de senaste enheterna som stöds på http://www.dexcom.com/compatibility

  LBL016698 Rev001
 • Besök http://www.dexcom.com/global för mer information.

  LBL016698 Rev001
 • Ja, Dexcom G6 kan användas av barn från 2 år.

  LBL016698 Rev001
 • Dexcom G6 är den senaste generationen av CGM som Dexcom erbjuder. Nya funktioner inkluderar fabrikskalibrering, en 10-dagars användningsperiod för sensor, en snabbkopplingsapplikator, en ny varning för ”Akut lågt värde inom kort”, anpassningsbara dag- och nattvarningar (Notis-schema), ingen paracetamolinterferens och en diskret sändare med låg profil.

  LBL016698 Rev001
 • Dexcom G6 är Dexcoms senaste generations kontinuerliga glukosmätningssystem (CGM). Till skillnad från tidigare generationer är detta CGM-system fabrikskalibrerat, så det krävs inga stick i fingret.* Dexcom G6 består av en sensor, sändare och display-enhet (mottagare och/eller kompatibel smart-enhet)**. Systemet har en nyutvecklad automatisk snabbkopplingsapplikator och elegant, diskret sändare. Dexcom G6 skickar glukosavläsningar till en smart-enhet eller Dexcom-mottagaren var 5:e minut. Dexcom G6 är godkänd för patienter i åldrarna 2 och äldre.

  *Om dina glukosnotiser och -avläsningar från G6 inte matchar symptom eller förväntningar, ska du använda en blodglukosmätare för att fatta behandlingsbeslut.

  **Du finner de senaste enheterna som stöds på http://www.dexcom.com/compatibility

  LBL016698 Rev001