error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Finns det någon Quick Glance-widget för G5?

Quick Glance-alternativet är som standard aktiverat. Det visar din CGM-information i meddelandeområdet och på den låsta skärmen. Svep nedåt från skärmens övre kant för att se dina meddelanden.

Om du inte ser avläsningarna ska du öppna appen för att kontrollera dess status.

FAQ Topics:

LBL014642 Rev001