error fb Gplus IN twitter down-arrow Email Phone Check-Mark padlock circle_arrow minus plus play_btn close Clipboard_Icon Shopping-Cart_Icon Speech_Bubble_Icon Stethoscope_Icon pharmacists menu left-arrow right-arrow facebook search cart

Finns det några enheter som är kompatibla med G5 som inte är kompatibla med G6?

Vi lägger ständigt till (och i det här fallet tar vi även bort) nya telefoner i vår kompatibilitetslista. Besök webbplatsen för den mest aktuella listan över kompatibla telefoner. www.dexcom.com/compatibility

Dexcom G6 CGM System FAQ Topics:

LBL016698 Rev001